J. Lee, Nationalmuseet

Stenåldersmänniskor smälte koppar

En grupp forskare har hittat en cirka 5 500 år gammal smältdegel i Danmark. Den är officiellt Nordeuropas äldsta i sitt slag.

En grupp forskare på Nationalmuseet i Danmark har hittat Nordeuropas hittills äldsta smältdegel.

Den användes för att smälta koppar, och fyndet kastar nytt ljus över den period av Danmarks historia som benämns bondestenåldern (cirka 4000–1700 före Kristus).

”Vi har hittat en smältdegel till koppar som är minst 5 500 år gammal. Det ett smått sensationellt fynd, för det är Nordeuropas äldsta exempel på smältning och bearbetning av metall”, berättar Anne Birgitte Gebauer, som arbetar som arkeolog och forskare på Nationalmuseet.

Spår av smält koppar visar att detta var en del av Nordeuropas äldsta smältdegel.

J. Lee, Nationalmuseet & Shutterstock

Nedan syns ett bränt område där det har legat smält koppar.

J. Lee, Nationalmuseet

Smältdegeln är femtonhundra år äldre än tidigare fynd som vittnar om metallsmältning i Danmark. Degeln hittades ursprungligen år 1988 i ett gravkomplex vid Lønt, söder om Haderslev fjord på Jylland.

Den var inte längre hel, utan hade fallit isär, vilket var anledningen till att den först inte upptäcktes.

Nu vet forskarna att delarna tillsammans bildar en minst tio centimeter lång oval skål, och flera oberoende studier har visat att degeln har innehållit koppar.

Koppar har en smältpunkt på 1 084 grader. För att uppnå en så hög temperatur använde den tidens smeder troligen blåsrör för att blåsa in extra syre till glöden.

Fyndet vittnar om att människor på stenåldern behärskade relativt högteknologiskt hantverk.