Smarta neandertalare uppfann smyckekonsten

Fyndet av 42 000 år gamla berlocker ifrågasätter teorin om att neandertalarna var mycket mer primitiva än Homo sapiens.

Berlockerna är under en centimeter långa och forskarna har länge tvivlat på om de tillverkats av neandertalare eller Homo sapiens. Nya undersökningar tyder på att det var neandertalarna som låg bakom arbetet.

© Dr. Marian Vanhearen / Wikimedia

Det har varit forskarnas teori i många år: Att neandertalarna var mycket mer primitiva än Homo sapiens och att det var därför de dog ut för 40 000 år sedan efter att ha levt i både Europa och Asien i över 200 000 år.

Men i och med att man hittat en samling mycket små smycken i en grotta i centrala Frankrike ifrågasätts nu teorin. Smyckena tyder nämligen på att neandertalarna var mycket mer intelligenta än man tidigare trott.

Äldsta berlocken

Smyckena är mindre än en centimeter långa och användes troligen som berlocker till halskedjor. De hittades under perioden 1949–1963 och uppskattades snabbt vara

42 000 år gamla – alltså världens äldsta i sitt slag.

Smyckena är välgjorda och eleganta, tillverkade av musselskal och elfenben och arkeologerna avskrev snabbt idén om att de kunde komma från neandertalarna, även om de levde i området för 42 000 år sedan. Istället menade man att det var Homo sapiens som låg bakom.

Ny teknik – nya möjligheter

Men med hjälp av helt ny teknik, bl.a. proteinanalyser, har forskarna undersökt benbitar som hittades tillsammans med smyckena. Och de kemiska strukturerna i benen talar sitt tydliga språk: de kommer från neandertalare.

Enligt Jean-Jacques Hublin, chef för Max Planck-institutet för evolutionär antropologi, kan den nya tekniken hjälpa att belysa neandertalarnas sista tid: "Nu kan vi ta fram mänskligt DNA från stora arkeologiska samlingar och få helt nya svar från vårt gamla material", säger han.