Neandertalare: Från halvidioter till jämlika grannar i det förflutna

Under mer än ett sekel betraktades neandertalarna som efterblivna grottmänniskor. Idag har DNA-forskning och en mängd arkeologiska fynd visat att neandertalarna var mycket mer än så.

Nyare illustration av neandertalarnas liv.

Under den steniga klippan begraver neandertalarna en avliden. För bara några decennier sedan var denna typ av empati inte något som tillskrevs vår "primitiva" forntida granne.

© Christian Jegou/Science Photo Library

Neandertalarna har länge varit ett stort mysterium: Vilka var de? Hur levde de? Och utrotade vi dem?

Under den första långa tiden vi kände till deras existens betraktades de som en något efterbliven ras jämfört med oss. Under de senaste årtiondena har detta förändrats med stormsteg.

Forskarna vet nu exakt hur nära släkt neandertalarna var med oss, Homo sapiens – anatomiskt moderna människor.

En närmare titt på neandertalforskningen handlar därför inte bara om den förhistoriska människoarten, utan också om vår arrogans och självförhärligande.

Säg hej till din forntida släkting här!

En liten neanderthalfamilj bestående av en man och en kvinna i 40-årsåldern och deras tonårsbarn sitter i en liten kalkstensgrotta i Neanderthaldalen, nu nära Düsseldorf i Tyskland, för cirka 40 000 år sedan.

En eld lyser upp grottan, där mannen vrider sig i smärta. En aggressiv bensjukdom härjar i hans kropp och det är bara en tidsfråga innan han lämnar denna värld.

Han är inte den enda som stirrar ner i avgrunden. Dramatiska klimatförändringar har decimerat neandertalarterna under de senaste årtiondena.

De vidsträckta skogar där neandertalarnas byten lever har förvandlats till stäpper, vilket gör det nästan omöjligt att hitta byten.

Många neandertalare har redan dukat under för sjukdomar som orsakats av inavel, liksom andra sjukdomar som sprids av konkurrerande människoarter.

Neandertalarna är ett nomadfolk som ständigt är på resande fot, men den tyska kalkstensgrottan blir den sista viloplatsen för neandertalarfamiljen.

Cirka 10 000 år senare har neandertalarna som art försvunnit från jordens yta efter årtusenden av dominans. Allt som återstod på den mänskliga utvecklingsstegen var Homo sapiens – eller på svenska: Den tänkande människan.

Illustration från 1920 av neandertalare i en grotta.

För 100 år sedan avbildades neandertalare på ett helt annat sätt än idag. Då hade de ofta ett desperat och lätt efterblivet uttryck i ansiktet. Så här måste en individ se ut när den är dömd till utrotning – kan dåtidens illustratörer ha tänkt. Målning från 1920 av Charles R. Knight.

© Charles R. Knight/Public domain

Upptäckt i tysk kalkstensgrotta

Neandertalfamiljen i den tyska kalkstensgrottan var bland de sista neanderthalarna på jorden och ironiskt nog de första kända exemplaren av den utdöda människoarten.

År 1856 snubblade gruvarbetare över neanderthalfamiljens ben i kalkstensgrottan Kleine Feldhofer i Neandertal.

Arbetarna slängde benen som skräp, men gruvans ägare intresserade sig för de fossila kvarlevorna, som bland annat bestod av en skalle. Han var övertygad om att benen kom från en grottbjörn.

Följande år inspekterades benen av en lokal skollärare vid namn Johann Carl Fuhlrott och anatomiprofessorn Hermann Schaaffhausen från universitetet i Bonn.

De två männen insåg genast att de hade gjort ett sensationellt fynd: benen kom troligen från en primitiv förhistorisk människa.

Den tidigare okända människoarten fick namnet Homo neanderthalensis av den irländske geologen William King år 1864. Neandertalarna har fått sitt namn efter den dal där de hittades - Neandertal.

På den tiden var själva idén att det fanns flera olika mänskliga arter en absurd och provocerande tanke för många forskare.

Det var först när man 1886 hittade två vuxna neandertalare i Betche-aux-Rotches-grottan nära den belgiska staden Spy som neandertalarna slutligen erkändes som en anatomiskt definierad, utdöd människoart.

Kranium från Neandertal 1.

År 2000 hittade arkeologer nya delar av skallen från den första kända neandertalaren - Neandertal 1 - under nya utgrävningar i den tyska kalkstensgrottan Kleine Feldhofer Grotte. Idag känner forskarna till tusentals ben och fragment från neandertalare som representerar mellan 200 och 300 individer.

© Eunostos/Creative Commons

Under årtiondena efter upptäckten av neandertalarna sågs arten som en felande länk mellan vår art, Homo sapiens, och aporna: en primitiv grottmänniska med föga förstånd som grymtade och jagade djur med sin klubba.

I dag vet forskarna bättre än att reducera neandertalarna till ett idiotiskt tillskott till den mänskliga rasen.

Anpassade till ett kallare klimat

Närstående människoarter: heidelbergensis, sapiens och neanderthalensis.

Modeller av tre människoarter: Homo heidelbergensis, Homo sapiens och Homo neanderthalensis.

© Shutterstock

Hela vår familj – människosläktet Homo – har sitt ursprung i Afrika, där vår senaste gemensamma förfader, som vi delar med schimpanserna, levde för 6-7 miljoner år sedan.

Därifrån började det mänskliga släktträdet förgrena sig till flera människoarter, däribland Homo heidelbergensis, som levde för 800 000-200 000 år sedan och som många forskare anser vara både vår (Homo sapiens) och neandertalarens direkta förfader.

För mellan 500 000 och 400 000 år sedan lämnade neandertalarna mänsklighetens vagga i Afrika och reste till Europa och Mellanöstern, varifrån de utvecklades till en självständig människoart för omkring 200 000 år sedan.

Neandertalarna levde i Eurasien - från norra Wales till Kinas gränser och söderut till kanten av den arabiska öknen – från den interglaciala perioden "eem" till den första delen av den glaciala perioden "weichsel".

Neandertalarna anpassade sig till det kallare klimatet, vilket tydligt kan ses i deras anatomi.

Deras ben var tjockare och rundare än våra, vilket gav dem en tätare kropp som bättre klarade av det hårda klimatet.

Deras näsor var också större, vilket förmodligen också hänger samman med kylan. En stor näshåla värmer upp den luft du andas, vilket är en fördel i kalla miljöer.

Neandertalarnas utbredning

Även här levde neandertalare i perioder. Neandertalarnas utbredning i Europa och Asien.

I ett bälte från Europa till Asien levde neandertalarna. Området mellan Storbritannien och den europeiska kontinenten var en gång i tiden också land – det så kallade Doggerland.

© Wikimedia Commons

Neandertalarna hade både föregångare och samtida bland de mänskliga arterna. Här är deras evolutionära historia i korthet.

För ca 1,8 miljoner år sedan: Första människan som går upprätt

Den första människoarten som huvudsakligen gick upprätt, Homo erectus, uppstod i Afrika för cirka 1,8 miljoner år sedan.

För cirka 700 000 år sedan: Homo heidelbergensis

Homo erectus utvecklas till människoarten Homo heidelbergensis, från vilken både neandertalare och senare Homo sapiens sannolikt utvecklats.

För ca 400-500 000 år sedan: Invaderar Eurasien

Vid någon tidpunkt delas Homo heidelbergensis upp i två grupper. En grupp migrerar till Fjärran Östern (de senare denisovaner). Den andra gruppen (neandertalarna) sprider ut sig som visas på kartan ovan.

För cirka 200 000 år sedan: En självständig art

De äldsta fynden av neandertalare som en distinkt art med igenkännbara drag kommer från Ehringsdorf i Tyskland och är nästan 200 000 år gamla.

För cirka 60-70 000 år sedan: Möter Homo sapiens

Homo sapiens lämnar Afrika och sprider sig över världen under de kommande årtusendena. På vägen möter den moderna människan både neandertalare och denisovaner, och genetiska undersökningar visar att de tre människoarterna korsar sig med varandra.

Ungefär 30 000 år sedan: Neandertalarna dör ut

Det yngsta exemplaret av neandertalare är cirka 30 000 år gammalt och hittades i Gorham's Cave/Vanguard Cave i Gibraltar.

Jaktteknik

Den kallare miljön krävde mer energi och forskarna uppskattar att en neandertalare behövde minst 3 500-5 000 kalorier per dag. Det är mer än dubbelt så mycket som dagens rekommendationer för en vuxen.

En grupp på 10 neandertalare konsumerade totalt 300 000 kalorier per vecka. Det innebär att gruppen skulle behöva döda tre renar varje vecka.

I årtionden trodde man att neandertalarna var asätare eftersom de antogs vara för dumma för att jaga. Många av de ben från bytesdjur som forskarna hittade tillsammans med neandertalarnas kvarlevor hade skrapmärken från neandertalarna och märken efter rovdjurens tänder.

Den vanliga teorin var att bytesdjuren hade dödats av rovdjur och att neandertalarna sedan hade ätit resterna av kadavret.

Men 1980 visade en närmare undersökning av benen att skrapmärkena hade kommit först. Med andra ord hade neandertalarna dödat bytet och tagit en del av köttet, varefter hyenor eller andra köttätare hade ätit resten.

Vid utgrävningar av den eemiska bosättningen Neumark-Nord 2 i Tyskland 2018 hittades ben från dovhjortar med tydliga hål i höftbenet och halskotan. Hålen orsakades av spjut som inte kastades utan borrades in i bytet.

Neandertalarna dödade djur som bison, dovhjort och kronhjort med en samordnad jaktmetod, där några av jägarna drev en hjord av djur mot en grupp modiga krigare som hoppade fram och drev in sina spetsiga spjut i djuren.

Arkeologiska fynd från 50 platser i Europa tyder på att neandertalarna även åt mindre djur.

Intelligens

Konst från neandertalarna.

Det finns några exempel från neandertalarens hand som kan tolkas som konst. Här är åtta linjer inristade i berggolvet i en grotta i Gibraltar.

© AquilaGib/Creative Commons

Faktum är att neandertalarnas hjärnor var 15 procent större än våra.

Deras platta pannor innebar dock att det fanns mindre utrymme för pannloben, som är nära förknippad med komplexa tankeprocesser som minne och språk.

Neandertalarna hade dock troligen någon form av språk – om än inte alls lika välutvecklat som vårt.

Lillhjärnan, som huvudsakligen används för att koordinera rörelser, var också mindre än vår.

Men i andra avseenden var neandertalarna i nivå med den moderna människan när det gäller intelligens.

Nya upptäckter har visat att de tillverkade kläder, utvecklade verktyg och uttryckte sig konstnärligt med grottmålningar och kroppsmålning, och att de prydde sig med smycken gjorda av snäckskal och fjädrar.

De levde, arbetade, åt och sov tillsammans som familjer – förmodligen bestående av upp till tre generationer – och deras känsloliv och sociala intelligens var av allt att döma lika rikt och välutvecklat som vårt.

Skillnader: Neandertalare och Homo sapiens

Jämförelse mellan skallar från människa och neandertalare.

Homo sapiens till vänster – neandertalare till höger. Skillnaderna är enorma, men ändå kunde de två arterna para sig med varandra. Ny forskning tyder dock på att det bara var neandertalare som kunde para sig med Homo sapiens-honor, inte tvärtom.

© DrMikeBaxter/CreativeCommons

Så olika och ändå så lika

**För arkeologer är det relativt enkelt att avgöra om de benrester de hittar kommer från en neandertalare eller en Homo sapiens.

Robust är ett ord som ofta används för att beskriva neandertalare. De var i allmänhet starkare och kraftigare byggda än Homo sapiens.

Skillnaden mellan dem och oss är också mycket märkbar i skallen, som är cirka 15 procent större hos neandertalarna. Den är också plattare och har inte ett rundat bakhuvud som Homo sapiens.

Dessutom har neanderthalskallen en större ögonbrynskam, ögonhålor och näsa, men ingen uttalad haka.

Här är ett antal skillnader mellan de två människoarterna i både skalle och skelett.

Neandertalare till höger och Homo sapiens till vänster.
© Encyclopaedia Britannica/Getty Images

Neandertalare - Homo Sapiens

Större och plattare skalle

Större ögonbrynskam

Större näsa

Större och bredare bröstkorg

Bredare höfter

Kortare underarm

Större höftleder

Större och tjockare knäskålar

Kortare och plattare underben

Neandertalarna lever vidare i våra gener

Forskarna vet inte säkert varför neandertalarna försvann från jordens yta för cirka 30 000 år sedan. Det är troligt att ett antal faktorer spelade en roll – och tillsammans knuffade de neandertalarna ner i avgrunden.

På bara några hundra år blev klimatet betydligt kallare, vilket drastiskt förändrade djur- och växtlivet. Neandertalarna var förmodligen för dåligt utrustade för att kunna anpassa sig till de nya förhållandena, bland annat eftersom Homo sapiens invaderade neandertalarnas jaktmarker med mer effektiva verktyg – som pilbågar och synålar gjorda av horn och ben – och konkurrerade ut dem.

Ytterligare en ledtråd till mysteriet med neandertalarnas undergång kom 2010 när den svenske forskaren Svante Pääbo efter årtionden av arbete blev den förste någonsin att kartlägga ett fullständigt neandertalgenom.

Nobelpriset till neandertalarna

Svante Pääbo med neandertalskalle.

Svante Pääbo med neandertalskalle.

© Jens Schlueter/Stringer/Getty Images

Neandertalarna lever fortfarande

Jämfört med genomet hos Homo sapiens från samma period är det tydligt att neandertalarna i hög grad präglades av inavel – förmodligen för att de levde i mindre grupper än Homo sapiens.

Inavel kan leda till en uppsjö av sjukdomar och ett försvagat immunförsvar, vilket förmodligen gjorde neandertalarna särskilt sårbara för många av de nya sjukdomar som Homo sapiens hjälpte till att sprida.

Svante Pääbos genomsekvensering av neandertalarna visade dock också att den mänskliga arten lever vidare i oss än idag.

När Homo sapiens började lämna Afrika för cirka 120 000 år sedan migrerade de till Mellanöstern och spred sig sedan över hela världen. Under flera tusen år delade Homo sapiens och neandertalarna territorium, och Svante Pääbos genetiska forskning visade att de två arterna inte bara samexisterade utan också fick barn tillsammans.

Det innebär att alla människor – utom de med ursprung söder om Sahara (söder om de afrikanska öknarna) – bär på mellan cirka en och fyra procent neandertal-DNA.

Modell av neandertalare på museum i Tyskland.

Skulle vi upptäcka en neandertalare mitt ibland oss idag? Neandertalmodell från Neanderthal Museum i Mettmann, Tyskland.

© frantic00/Shutterstock

Kartläggningen av neandertalgenomet har fört forskarna närmare det evolutionära pusslet om en människoart som först dök upp i en tysk kalkstensgrotta för över 150 år sedan.

Och på museer runt om i världen finns det fortfarande gott om bitar i form av skelettrester från hundratals individer, som i framtiden kommer att göra det möjligt för DNA-analyser att måla upp en ännu mer komplett bild av neandertalaren.

Som en av världens ledande neandertalforskare, Rebecca Wragg Sykes, skriver i slutet av sin bok från 2022, "Neanderthal – Life, Death, Art and Love":

"Under de kommande 10 åren kommer vi att upptäcka att dörren till neandertalarnas komplexa historia och biologi, som för närvarande står på glänt, kommer att skjutas upp ytterligare".