Museo de Altamira y D. Rodríguez/University of Kansas
Grottmålning, atl-atl, stenålder

Mysteriet med stenålderns halvringar kan vara löst

I nästan 150 år har forskare grubblat på vad ett antal märkliga halvringar från Frankrikes stenålder har använts till. Nu har en antropolog kanske kommit på svaret.

Ett smycke eller kanske någon typ av fäste för att hålla kläder på plats. Det har varit experternas försiktiga gissning om hur de tolv mystiska halvcirklar som arkeologer sedan 1870-talet har hittat i utgrävningar från stenåldern på olika håll i Frankrike har använts.

Men nu presenterar Justin Garnett, antropolog vid University of Kansas, en helt ny hypotes. ”De liknar de fingerbyglar som spjutkastare i Nord- och Sydamerika använde”, förklarar Garnett i ett pressmeddelande.

Justin Garnett presenterade sin hypotes i en forskningsartikel, där han kom fram till att de små halvmåneformade föremålen har många likheter med de fingerbyglar som aztekerna hade på sina kastträn – atl-atl .

Ett kastträ består av ett skaft av trä med två byglar för fingrar i ena änden, i andra änden finns en urgröpning eller en tapp, som pilen placeras i. Kastträet gör det möjligt att slunga iväg spjut eller pilar med hög hastighet och stor precision.

Medan kastredskapets träskaft för länge sedan ruttnat bort har fingerbyglarna bevarats, förklarar Justin Garnett.

Atl-atl

Amerikanska ungdomar försöker slunga pilar med rekonstruktioner av kastträn. Byglarna för fingrarna är gjorda av läderstroppar, men i övrigt är principen precis densamma som under stenåldern.

© Kaibab National Forest

Stenålderns vapen var mer sofistikerade än vi tror

För att bevisa sin hypotes tillverkade han kopior av de franska halvmåneformade föremålen av älghorn. Han fäste dem på kopior av kastträn, som han sedan övade på att skjuta prick med i ett helt år.

Under försöket konstaterade Justin Garnett att fingerbyglarna fungerade precis som de skulle. När han sedan undersökte slitmärkena på kopian upptäckte han dessutom att de exakt motsvarade märken på de franska halvcirklarna.

Arkeologerna vet att halvcirklarna tillverkades för cirka 22 000 år sedan. Om Garnetts teori stämmer och de faktiskt är fingerbyglar, betyder det att människor använde kastträn 5 000–6 000 år tidigare än vi trott.

Det förvånar inte Justin Garnett.

”Att vapnen på den tiden var osofistikerade och primitiva är en missuppfattning”, säger han. ”Förhistoriska människor och deras tekniker var sofistikerade och komplexa på ett sätt som vi kanske inte föstår.”

atl-atl, kastträ, stenålder

Fingerbyglarna hjälper jägaren att få ett stabilt grepp om både kastträ och pil.

© The University of Kansas