Makabra fynd: Åt de dödas kött

Tiotusen år gamla skelett i Sydamerika bjuder på överraskande nya rön om forntidens komplexa och makabra begravningsritualer.

Arkeologer markerar fyndet av ett skelett med avancerad GPS-utrustning.

© Alberto Barioni

Halshuggning, bränning, tandutdragning och kanske rent av kannibalism. Det gick vilt till vid begravningar under forntiden. Det berättar en artikel i tidskriften Antiquity.

Arkeologer har undersökt begravningarna av 26 lik funna i grottorna vid Lagoa Santa i Brasilien.

Grottorna har varit kända i nästan 200 år, men först nu kretsar forskningen kring de ritualer som de döda utsatts för.

Här har en man begravits i sitt eget kranium.

© LEEH-USP

Begravd i sitt egen kranium

Flera skelett har fått tänderna utdragna efter döden och fått hål borrade i käken. Händerna har huggits av på åtskilliga lik, varpå de bränts.

I ett fall har benen krossats och bränts innan de placerats i den avlidnes kranieskål. I flera fall kan det handla om att stammedlemmar har ätit av liket.

”Vi tror att de i likhet med andra kulturer har utfört ett antal ritualer för att hylla den avlidne och ge honom eller henne en ordentlig begravning”, berättar André Strauss, som är bioarkeolog och medförfattare till artikeln.

Tänderna drogs ut medan liket var färskt.

© Mauricia de Paiva

”Det ser kanske negativt ut att hugga av kroppsdelar på de döda, men jag anser att ritualerna har varit ett uttryck för respekt för de avlidna“, säger André Strauss.

Han är inte överraskad av att det kanske förekommit kannibalism vid begravningarna:
”Kannibalismen är en hypotes, men det är inte överraskande. Det ser vi i många samhällen – och i symbolisk form även vid kristna mässor. Det sker troligen för att hedra den avlidna.”