Shutterstock

Kvinnlig jägare fällde byten för 9 000 år sedan

Spjutspetsar i en stenålderskvinnas grav berättar en helt annan historia än den som dominerar historieböckerna. Men kritiken har redan börjat hagla över forskarna bakom det sensationella fyndet.

Fyndet av fyra spetsar till kastspjut i en kvinnas grav skickar chockvågor genom forskarvärlden. Hittills har experterna ansett att jakt var männens domän under stenåldern, men nu ifrågasätts den teorin.

I närheten av Titicacasjön högt uppe i Anderna grävde arkeologer år 2018 ut en kvinnlig jägare, som levde för 9 000 år sedan. Nu är de färdiga med analyserna av gravens innehåll.

Titicacasjön ligger i Anderna – 3 800 meter över havsytan.

© Shutterstock

Jägaren fick sylvassa spjutspetsar med sig i döden

”Nära hennes ena lårben låg tjugo stenredskap staplade. De har troligen legat i en läderpåse, som ruttnat bort för länge sedan”, skriver forskare vid University of California (UC) i sin nyligen publicerade rapport.

Bland redskapen låg fyra vassa spetsar till de kastspjut som dåtidens jägare använde för att jaga större djur.

Fyra spjutspetsar av sten hittades i kvinnans grav. Den femte spetsen hittades i en närbelägen grav, där en manlig jägare i 25-årsåldern låg begravd.

© Randall Haas, University of California, Davis & Shutterstock

Kvinnan var i tonåren

Undersökningarna av jägarens tänder visar att hon var mellan sjutton och nitton år gammal, när hon dog av okända orsaker.

”Gemensam passning av stammens barn, som tycks ha varit vanligt på den tiden, gjorde att även kvinnor kunde delta i jakten”, hävdar antropologen och forskningsledaren Randall Haas vid UC.

Kritiker av rapporten påpekar att man även har hittat vapen i barngravar från stenåldern, så även om det inte är osannolikt att kvinnan från 7000 före Kristus var jägare så kan det inte bevisas.