cometresearchgroup.org
komet syrien abu hureyra

Komet utplånade stenålderssamhälle

Ett av världens tidigaste samhällen tillintetgjordes troligen i ett inferno av eld, menar en forskargrupp.

För omkring 12 800 år sedan drabbades en stenåldersby i vår tids Syrien av en katastrof. En himlakropp exploderade högt ovanför byn och brände ihjäl invånarna på en millisekund.

Det tror en forskargrupp som har studerat föremål från bosättningen Abu Hureyra, som i dag är översvämmad av en konstgjord sjö.

Enligt James Kennett, professor i geologi vid amerikanska University of California, Santa Barbara, hittade han och hans kollegor rester av mineraler som smält till glas och spridits ut över ett antal av bosättningens arkeologiska föremål.

Extrem värme

För att det ska ske krävs enligt Kennett en värme som varken eld, vulkaner eller blixtar kan åstadkomma.

”Så höga temperaturer skulle smälta en bil på mindre än en minut”, säger Kennett till vetenskapssajten phys.org.

Enligt professorn är det bara en himlakropp från rymden i extrem hastighet på väg genom atmosfären som kan skapa så hög värme.

Några av de smälta mineralerna är krom, titan och platina, som alla har utsatts för temperaturer över tvåtusen grader.

Ledde eventuellt till nedkylning

James Kennett och hans kollegor tror att himlakroppen var en komet som exploderade på väg genom atmosfären.

Enligt Kennett påverkade kometen stora delar av världen. Den ledde till en plötslig nedkylning av jorden och gjorde att stora djurarter som mammutar, amerikanska hästar och kameler dog ut.