Shutterstock

Klimatförändringar drev ­neandertalare till kannibalism

I tjugo år var det ett mysterium varför neandertalare i Frankrike var kannibaler. Tills forskare tittade på sambandet mellan klimat och föda.

Forskning visar att stigande temperaturer under den senaste mellanistiden för 120 000 år sedan ledde till att neandertalare i Frankrike började äta sina egna.

Det hävdade en grupp franska experter i en undersökning 2019.

Skeletten var ett mysterium i tjugo år

År 1999 hittades skeletten av sex neandertalare i en grotta i södra Frankrike. Benen uppvisade många spår av kannibalism, bland annat märken efter stenverktyg och bitmärken från neandertaltänder.

Liknande skelett har hittats i Kroatien, Spanien och Belgien, men det har varit ett mysterium om kannibalismen var kulturell – det vill säga del av en ritual – eller ett desperat försök att överleva.

Märken efter stenverktyg på bland annat kraniet visar att skeletten fallit offer för andra neandertalare. I grottan hittade man sex skelett, varav två är vuxna och fyra är barn.

© Imageselect & Alban Defleur

De franska arkeologerna Emmanuel Desclaux och Alban Defleur analyserade djurben och andra fynd från samma grotta i Rhônedalen som neandertalarna låg i.

Undersökningarna tyder på att övergången från istid kom mycket plötsligt: De arktiska temperaturerna i Rhônedalen gick till att bli ännu varmare än de är i dag.

”På bara några generationer förändrades landskapet totalt”, konstaterade Emmanuel Desclaux.

Varmare väder var en dödsdom

Det varmare vädret innebar att neandertalarnas huvudsakliga föda – mammutar och renar – försvann, och ersattes av små gnagare och ormar, som forntidsmänniskorna hade svårt att leva av.

Neandertalarnas ben visade också tecken på undernäring, så kannibalism har sannolikt varit det sista, desperata försöket att överleva.