Förhistorisk stam offer för första massakern

Arkeologer har grävt ut en förhistorisk massgrav, som innehåller 27 skelett från historiens första kända massaker.

Skelett och kranier avslöjar massakern på afrikanerna. Arkeologerna har utforskat området sedan år 2012, då de upptäckte platsen.

© Robert Foley/University of Cambridge & Marta Mirazon Lahr/University of Cambridge

I en uttorkad lagun vid Turkanasjön i Kenya har arkeologer funnit skelett av 27 barn och vuxna som dödats med stenknivar, spjut och klubbor för mellan 9 500 och 10 500 år sedan.

Människorna har enligt arkeologer i ett internationellt forskarlag vid bland annat kenyanska institutioner och Cambridge University varit utsatta för historiens första kända massaker.

Tidig krigföring

Forskarna menar att gruppen har överfallits av en annan grupp jägare och samlare som har stuckit ned offren och krossat deras huvuden, knän och lemmar.

Därefter har man bundit offrens händer och fötter och kastat dem i lagunen, som på den tiden var vattenfylld.

Kranier visar hål från spjutangrepp

I två av kranierna har arkeologerna funnit hål och rester från pil- och spjutspetsar. Några har även fått ansiktet krossat.

Utifrån fynden, som tyder på stor brutalitet, antar forskarna att män­niskor­na redan då krigade mot varandra.

Innan fyndet gjordes trodde man att systematisk krigföring utvecklades först för omkring 6 000 år sedan.

Vilka var offren?

Offren var en grupp jägare-samlare, som levde i Nataruk i Kenya. Fynd av keramik i området tyder på att gruppen hade slagit sig ned på platsen för att det fanns gott om mat.

Bland skeletten har forskarna funnit fiskben som tyder på att man varit på väg från lagunen med sin fångst.

Bland skeletten fann arkeologerna en kvinna som var höggravid när hon dödades. Både kvinnan och tre andra personer har kastats i lagunen med benen uppdragna under sig.

Vilka var angriparna?

Det vet man inte än men delar av angriparnas vapen har hittats i kraniet på två av offren. Vapnen är tillverkade av en typ av svart vulkansten, som inte fanns i området. Forskarna menar därför att angriparna måste ha kommit utifrån.

Varför dödades människorna?

Enligt forskarna var angriparna på jakt efter nya platser där de kunde hitta mat. Den lokala stammen ansågs vara ett hinder och därför dödades gruppen av inkräktarna.