Brutal tragedi: femtusen år gammal massaker uppklarad

Under stenåldern blev femton personer brutalt mördade, men efter att de dödats lades de omsorgsfullt i graven. Nu har forskarna funnit orsaken till tragedin.

Massgraven var ett virrvarr av skelett och gravgåvor, när den hittades år 2011.

En stor stenåldersfamilj mötte ett grymt öde för femtusen år sedan, när femton människor dödades med hårda slag i huvudet. Deras massgrav hittades år 2001 i södra Polen, men forskarna kunde inte förstå varför den var fylld med gravgåvor.

Nu visar DNA-undersökningar av skeletten utförda av forskare vid Aarhus Universitet i Danmark att det fanns mycket omtanke bakom kropparnas placering: mödrar begravdes med sina barn och syskon begravdes intill varandra.

Offren var en enda, stor familj

Forskarna har gjort genetiska analyser av skelettens benmaterial, vilket har gjort det möjligt att återskapa de ­dödades DNA-profiler och därmed fastslå deras familjeband.

”Vi kunde se att det låg fyra kärnfamiljer i graven, men att dessa även var släkt med varandra kors och tvärs, till exempel som kusiner”, förklarar arkeologen Niels Nørkjær Johannsen vid Aarhus Universitet.

Endast papporna var kvar

Undersökningen visar att de dödade begravdes intill sina närmaste familjemedlemmar. I stort sett ingen av barnens fäder ligger dock i graven.

”Vår teori är att de inte var i byn, när massakern ägde rum, utan att de kom hem senare och fann sina familjer mördade. De har då begravt dem på respektfullt vis”, säger evolutionsbiologen Morten Allentoft, som hör till forskarlaget.

Vem som begick morden är okänt, men offren tillhörde klotamforakulturen, som framför allt var herdar. De levde ett hårt liv, där strider om betesmarker med andra herde­familjer ofta blev blodiga.

Evolutionsbiologen ­Morten ­Allentoft svarar på frågor om undersökningarna.