Stenålder

Bautasten i Carnac.

3 miljoner år av stenålder

Låt oss börja från början: stenåldern. Den dag då den första förhistoriska människan plockade upp en sten och förvandlade den till ett verktyg började stenåldern. Stenåldersforskningen gör dramatiska framsteg. DNA, kol-14 och geologiska studier knäcker gradvis mer och mer av koden till stenåldern.

Världens Historia rapporterar om de senaste fynden som grävts fram ur marken och slutsatserna i färska forskningsrapporter som avslöjar överraskande ny kunskap om stenåldern.

Från erectus till sapiens

Idag är Homo sapiens den enda människoart som finns kvar på jorden. Vi hade en gång sällskap av neandertalare och denisovaner och förmodligen andra ännu oupptäckta arter.
Under senare år har forskningen gjort stora framsteg när det gäller att förstå den förhistoriska människans utveckling.

Världens Historia följer området på nära håll och vi rapporterar om arkeologernas och DNA-forskarnas senaste upptäckter så snart forskningsresultaten publiceras.

Homo erectus, Homo heidelbergensis, Homo florensis - och alla de andra utdöda människoarterna är vi också mycket intresserade av. På den här sidan hittar du några av våra många bakgrundsartiklar om människans släktträd.

Neandertaler fra stenalderen

© Shutterstock