Shutterstock
Kvinnor i Mauretanien

Vilket land var sist med att avskaffa slaveri?

Först 1981 avskaffades slaveri i det afrikanska landet Mauretanien. I praktiken innebar förbudet dock inte mycket, och först många år senare blev det möjligt att åtala slavägare.

Mauretanien i västra Afrika var det sista landet i världen som officiellt avskaffade slaveriet. Det skedde genom ett presidentdekret 1981.

I praktiken hade avskaffandet dock inga juridiska konsekvenser förrän 2007, då regeringen – efter stora internationella påtryckningar – stiftade en lag som gör det juridiskt möjligt att åtala slavägare.

Trots att slaveri nu formellt är olagligt är det fortfarande utbrett i Mauretanien. Enligt en del experter lever omkring 90 000 av landets 4,5 miljoner invånare fortfarande som slavar – det gäller i synnerhet haratinfolket.

Medlemmar av denna befolkningsgrupp har ofta inga rättigheter, de får ingen utbildning eller lön och kan inte ärva eller vittna i domstol.

Kvinnor i Mauretanien

De flesta av slavarna i Mauretanien tillhör haratinfolket, som i alla tider förtryckts och stötts ut.

© Shutterstock

Motståndare fängslas

Orsaken till slaveriet i Mauretanien finns i bland annat ett historiskt kastsystem, i vilket haratinfolket i generationer varit utstötta och fötts in i slaveri.

De flesta lever i armod och har i realiteten inga möjligheter att livnära sig, om de försöker rymma från sina ägare.

Samtidigt är staten för svag för att upprätthålla lagen, och därför har så gott som ingen dömts för att hålla slavar.

Tvärtemot insisterar myndigheterna på att slaveri inte existerar, och det är vanligt att slaverimotståndare grips och anklagas för att hota statens säkerhet.