Före detta bombplan som Airco DH9 flög med passagerare från år 1916.

Vilket flygbolag var först i världen?

När startade historiens första flygbolag?

5 augusti 2011

Passagerartrafiken i luften inleddes med grundandet av Deutsche Luftschiffahrts-Aktiengesellschaft – i dagligt tal DELAG – år 1909. Flygmaskinen var ännu i ett mycket tidigt stadium i sin utveckling och passagerarna flög i stället med luftskepp. Först sju år senare startade det brittiska Aircraft Transport and Travel (AT&T) som det första bolaget med flygplan.

I början bestod flottan av avlagda militärplan och deras viktigaste funktion var transporten av post över Engelska kanalen. Vissa flygplanstyper kunde dock även ta med sig passagerare.

Ombord på ett luftskepp flögs de första passagerarna genom luften av tyska DELAG år 1909.

Under de följande åren bildades flygbolag över hela världen. Flyget var ännu en dyr och riskabel transportform, och passagerarantalet växte ytterst sakta på 1920-­­talet. Tack vare större och bättre plan, expansion av trafiknätet och inte minst enorma statsbidrag kunde flygtrafiken öka fram till andra världskriget. Först under efterkrigstiden fick den civila luftfarten sitt verkliga uppsving.

Kanske är du intresserad av...