Picture Desk & Bridgeman & Polfoto/Corbis

Vilka var de första och andra rikena?

Hitlers Tyskland kallas ofta för Tredje riket, men hur är det med det första och det andra?

Benämningarna Första, Andra och Tredje riket uppfanns av den tyske kulturhistorikern Arthur Moeller van den Bruck.

I hans bok "Das Dritte Reich" från år 1923 beskrev han tre tyska tidsåldrar.

Den första ska ha börjat med det tysk-romerska rikets grundande år 962 och ha tagit slut när riket upplöstes år 1806.

Första riket hade varit det tysk-romerska riket, som grundades när Otto I kröntes till kejsare år 962.

© Picture Desk & Bridgeman & Polfoto/Corbis

Det andra riket daterade Moeller till år 1871, då de tyska staterna enades under preussiskt herravälde. Det gick under med förlusten i första världskriget år 1918.

Tredje riket skulle enligt Moeller uppstå när mellan­krigsårens tyska Weimar­republik bröt samman.

Andra riket var resultatet av Tysklands enande år 1871, då den preussiske kungen upphöjdes till kejsare.

© Picture Desk & Bridgeman & Polfoto/Corbis

Hans spådom såg ut att ha infallit vid det nazistiska maktöver­tagandet år 1933, men Hitler gillade inte benäm­ningen, och sommaren 1939 förbjöd han den tyska pressen att tala om Tyskland som Tredje riket.