Historic Collection/Imageselect

Vem satte ihop den första juryn?

När en engelsk kung under medeltiden beslutar sig för att införa juryn, sprider detta sätt att lösa tvister sig till hela Europa.

På 500-talet före Kristus bestämdes Atens brottslingars öde av en tolv man stor grupp av medborgare.

Männen skulle avkunna domen och utmäta straffet.

I den muslimska världen blev en lafif en viktig del av rättssystemet på 800-talet.

Tolv män, som var vittnen till eller visste något om det påstådda brottet, kallades in för att både vittna och avgöra skuldfrågan.

Henrik II inför juryn

Englands kung Henrik II införde år 1166 juryn i engelsk lag.

Landet hade i årtionden präglats av kaos med inbördeskrig och konflikter mellan kyrkan och kungamakten.

Englands kung Henrik II lät tolv riddare avgöra rättsfall.

© National Portrait Gallery

För att införa lag och ordning, och framför allt lösa de många konflikter om jord, som inbördeskriget och korstågen gett upphov till, införde kungen juryn.

Den bestod av tolv riddare från varsin socken, och de skulle presentera rättsfall för en kringresande kunglig domare.

Juryn skulle även bistå honom i avgörandet av skuldfrågan.

Kung Henriks rättssystem spreds under medeltiden till resten av Europa och blev en viktig del av det moderna västerländska rättssystemet.