Wellcome Images
Drottning Elisabet I

Vem använde först massövervakning?

Englands drottning Elisabet I hade fiender överallt. Ett enormt nätverk av spioner skulle hålla henne vid liv genom att spionera på så många som möjligt.

En kvalificerad uppskattning av vilken som var historiens första stat med massövervakning är 1500-talets England under Elisabet I. Drottningen var livrädd att hennes fiender skulle döda henne, och hon byggde upp ett enormt nätverk av spioner, som skulle övervaka allt och alla. Spionerna snappade upp brev, knäckte koder och pekade ut alla som kunde tänkas utgöra ett hot mot monarken.

Elisabet hade av allt att döma goda skäl att frukta för sitt liv. England var religiöst splittrat, när den protestantiska Elisabet kröntes 1559. Många ansåg att tronen tillhörde hennes katolska kusin Maria Stuart, och Elisabet fick kämpa hårt för att behålla makten. Samtidigt var hennes rike omgivet av katolska länder, som gärna såg att hon störtades.

Drottning Elisabet I

Elisabets spionnätverk skyddade henne effektivt – hon dog av naturliga orsaker vid 69 års ålder 1603.

© Wellcome Images

Spionerna avslöjade komplott

Drottningen tog inga chanser och anställde ett enormt antal spioner, som blev hennes ögon och öron – både i England och i grannländerna. De flesta strosade runt på gator och i gränder för att snappa upp information om uppror eller komplotter.

Spionerna var ”så många och så flitiga att vi nästan varje timme fick reda på att någon gripits – antingen för att de var misstänkta eller för att de ertappats”, skrev en katolsk jesuitpräst.

Spionerna gjorde ett bra jobb, för 1589 kom de över ett kodat brev, som avslöjade att en grupp katolska konspiratörer och Maria Stuart planerade att mörda Elisabet. Samtliga involverade avrättades.