Ända sedan de gamla romarna har det rått oenighet om hur stort område som ingår i Skandinavien.

Varifrån kommer benämningen Skandinavien?

När började vår del av Europa kallas för Skandinavien?

Ordet Skandinavien uppträder för första gången i skrift i Naturalis Historia, författad av Plinius den äldre 77 e.Kr. Språkforskare tror att ordet har sina rötter i samma forngermanska ord som Skåne. Det kan ha betytt ”farlig ö”.

Plinius beskrev Skandinavia som en av 23 öar i norr. Under det århundrade som följde hävdade Klaudios Ptolemaios att Skandinavien var den största av de tre ”skandiska öarna” öster om dagens Jylland. Romarna visste troligen inte att Sverige och Norge satt ihop med resten av den europeiska kontintententen.

På svenska omfattar Skandinavien i dag Sverige, Norge och Danmark. Bl.a. engelskspråkiga forskare inkluderar även Finland. Skandinaviska halvön utgörs av Norge, Sverige och den nordvästra delen av Finland. I begreppet Norden ingår Danmark (inkl. Färöarna och Grönland), Finland (inkl. Åland), Island, Norge och Sverige.

Kanske är du intresserad av...