Katalanska rebeller

Varför vill Katalonien lösgöra sig från Spanien?

På 1600-talet grep invånarna i Katalonien för första gången till vapen mot den spanska kungamakten. Sedan dess har konflikten blivit allt mer infekterad.

På 1600-talet grep invånarna i Katalonien för första gången till vapen mot den spanska kungamakten. Sedan dess har konflikten blivit allt mer infekterad.

Hermenegildo Miralles

Kataloniens historia går tillbaka till medeltiden, då de första spåren av ett katalanskt språk och en egen kultur dök upp i gränslandet mellan Spanien och Frankrike.

Katalanska rebeller

År 1640 gjorde katalanerna uppror mot den spanske kungen genom att angripa hans soldater.

© Hermenegildo Miralles

År 1137 slöt de katalanska områdena sig samman till furstendömet Katalonien. Officiellt låg det nya furstendömet i kungariket Aragonien, men området hade en hög grad av självstyre – med bland annat egna domstolar. Arrangemanget innebar att den katalanska kulturen och språket fick lov att blomstra.

Katalanerna vill ha ett eget land

Vår tids katalanska separatism uppstod på 1800-talet, då industrialiseringen gjorde att Katalonien blev förmöget. Separatisterna påpekade att katalanerna hade sin egen kultur och skulle få det bättre ställt ekonomiskt om regionen lösgjorde sig från resten av Spanien.

Katalansk demonstration

På senare år har katalaner ofta demonstrerat för självständighet – här i Barcelona.

© Josep Renalias

Konflikten pyr fortfarande

Sedan millennieskiftet har konflikten mellan Katalonien och den spanska centralregeringen tilltagit i styrka. Katalanerna röstade år 2006 för att definiera Katalonien som en nation, men en spansk domstol slog fast att förkunnandet stred mot författningen.

Det utlöste stor ilska i Katalonien, och 2017 genomförde separatisterna en folkomröstning om självständighet. I oktober samma år proklamerade Katalonien sin självständighet, men Spaniens författningsdomstol förkunnade att valet var olagligt och upplöste Kataloniens parlament. Flera katalanska politiker greps, och regionpresident Carles Puigdemont flydde landet.

År 2019 ställdes tolv av de gripna självständighetsledarna inför domstol. Nio av dem dömdes till mellan nio och tolv års fängelse, medan de övriga tre dömdes till böter.

Tanken på självständighet fick stöd framför allt under den fascistiske general Francos regim (1939–1975), då den katalanska kulturen förtrycktes, medan regionen utvecklades till en av de rikaste och mest produktiva i Spanien. Sedan Francos död 1975 har Katalonien på nytt fått utökat självstyre, men längtan efter självständighet är större än någonsin.