Statsministeriet/Ritzau Scanpix
Siriuspatrullen

Varför upprättades Siriuspatrullen?

Danmark fick 1933 ett ultimatum: Om landet skulle behålla sin suveränitet i nordöstra Grönland, skulle det ha en närvaro i det ogästvänliga, arktiska området. Lösningen blev Siriuspatrullen.

Upprätthåll en närvaro i Grönlands ogästvänligaste trakter – eller bli av med dem!

Ungefär så löd budskapet till danskarna, när den internationella domstolen i Haag 1933 avkunnade dom i en tvist mellan Danmark och Norge. I centrum för tvisten stod de stora, obebodda områden i nordöstra Grönland som Norge gjorde anspråk på.

Domstolen slog emellertid fast att områdena tillhörde Danmark. Men om Danmark skulle kunna fortsätta att hävda suveränitet i Nordöstgrönland, var danskarna tvungna att se till att ha en närvaro i området.

Siriuspatrullen

De tolv soldaterna i Siriuspatrullen är specialutbildade för att kunna klara i princip vilken situation som helst i det arktiska området.

© Statsministeriet/Ritzau Scanpix

Tolv man håller skansen

Därför upprättade Danmark 1941 Nordöstgrönlands Slädpatrull, som 1950 ersattes av ett nytt förband som 1953 fick namnet Slädpatrullen Sirius – efter den ljusstarkaste stjärnan i stjärnbilden Stora hunden.

Siriuspatrullen fick i uppgift att bevaka den 16 000 kilometer långa, obebodda kusten längs en av världens kallaste och mest krävande miljöer, där temperaturen kan falla till omkring 50 minusgrader.

I dag fungerar Siriuspatrullen som ett specialförband med tolv soldater, som efter sju månaders träning skickas iväg för cirka två års tjänstgöring i Grönland. Där bevakar de tolv männen med slädhundar och båt ett område som är nästan fyra gånger så stort som Danmark.