Wikimedia Commons

Vilket brädspel spelades först?

Det första brädspelet kom från det forntida Egypten, där det spelades i alla samhällsskikt. Det har troligen inspirerat till moderna brädspel som backgammon.

Det äldsta kända brädspelet är senet, som spelades i det gamla Egypten för minst femtusen år sedan. Av allt att döma var spelet oerhört populärt bland egyptierna och spelades i alla samhällsskikt.

Rester av spelbräden har hittats i både påkostade kungliga gravar och på byggarbetsplatser, där arbetarna antagligen fördrev sina pauser med ett parti.

De arkeologiska fynden tyder på att senet spelades av två deltagare, som hade fem eller sju pjäser var. Senet spelades på ett avlångt bräde indelad i tre rader med tio fält.

Hur pjäserna flyttades på brädet är fortfarande en gåta, för än så länge har forskarna inte hittat några skriftliga källor som förklarar spelreglerna. Flera forskare har gjort försök att rekonstruera det uråldriga brädspelet och man är i stora drag överens om att spelarna skulle kämpa om att bli först med att ta sig runt spelbrädet.

Pjäserna skulle troligen flyttas runt på brädet i en S-formad bana.

Från Egypten spreds det populära spelet med tiden till grannländerna. Arkeologer har hittat senetbräden i flera delar av Mellanöstern.

Under 400-talet minskade emellertid spelets popularitet, varefter det försvann in i historiens dimmor. Enligt vissa forskare kan senet ha inspirerat till flera moderna brädspel, bland annat backgammon.

LÄS OCKSÅ: Brädspel genom historien – när uppfanns de?

I flera kungliga gravkamrar har man hittat referenser till brädspelet senet, bland annat väggmålningar.

Granger/Imageselect & Werner Forman Archive/Bridgeman Images

Drottning Nefretere (cirka 1304–1237 f.Kr.) tycks ha varit tokig i senet. Väggmålningar i hennes gravkammare visar henne i full färd med att spela.

Granger/Imageselect & Werner Forman Archive/Bridgeman Images

Pjäserna var formade som käglor eller spolar. Enligt fornegyptiska källor kallades de ”dansare”, för att de dansade runt på spelplanen.

Granger/Imageselect & Werner Forman Archive/Bridgeman Images

Spelplanen bestod av tre rader med vardera tio fält i vilka pjäserna skulle flyttas.

Arkeologer har hittat bräden gjorda av trä, lera eller sten. De finaste spelen målades i starka färger och glaserades.

Granger/Imageselect & Werner Forman Archive/Bridgeman Images

De mest påkostade spelplanerna hade en låda i vilken pjäserna förvarades.

Granger/Imageselect & Werner Forman Archive/Bridgeman Images