Sipa/Rex/Shutterstock
Jeanne Calment

Vem var historiens äldsta person?

Från år 1875 till år 1997 – så länge var fransyskan Jeanne Calment vittne till historiens gång innan hon slöt ögonen för sista gången. Vissa experter har dock sått tvivel om Calments höga ålder.

Bröderna Wrights första flygning, andra världskriget, månlandningen och Sovjetunionens fall – Jeanne Calment hann uppleva flera av historiens stora milstolpar under sitt långa liv, som sträckte sig från år 1875 till år 1997.

Därmed blev hon med sina 122 år och 164 dagar den person som har uppnått den högsta bekräftade åldern.

Calments liv är förhållandevis väldokumenterat, bland annat för att hon var en del av överklassen i staden Arles, med en far i stadsrådet och en förmögen make med många affärsförbindelser.

Födelseattest

Jeanne Calments födelseattest bekräftar att hon föddes år 1875.

© Etat Civil d’Arles

År 1995 ägnade experter ett helt år åt att dubbelkontrollera dokument från Calments liv och intervjua henne för att bekräfta hennes höga ålder.

Experterna fann att Calment förekommer i 14 franska folkräkningar, av vilka den tidigaste, från år 1876, bekräftar att hon då var ett år. Calment förklarade bland annat sin höga ålder med att hon under hela sitt liv intagit stora mängder olivolja.

Tog dottern över moderns plats?

De många dokumenten till trots har vissa experter satt frågetecken vid Calments höga ålder.

De två ryssarna Valerij Novoselov och Nikolaj Zak tror att Calment i själva verket dog år 1934 och att hennes dotter sedan tog över moderns identitet.

Jeanne Calment

År 1895, då det här fotot av allt att döma togs, var Jeanne Calment bara 20 år gammal.

© Sipa/Rex/Shutterstock

Denna teori har dock förkastats av andra experter som ren spekulation, detta på grund av brist på bevis.

Den äldsta nu levande personen var i början av år 2022 japanen Kane Tanaka, som föddes den 2 januari 1903 och år 2022 därmed firade sin 119:e födelsedag.