Mrrebel1453 & Alvesgaspar
Katt

Vem förde katten till Amerika?

De flesta historiker är eniga om att katten fördes till Amerika av några av de första europeiska kolonisatörerna. Men den pälsklädda musfångaren kan ha anlänt flera århundraden tidigare.

Den exakta tidpunkten för kattens ankomst till Amerika har länge diskuterats bland historiker.

Forskarna kan emellertid enas om att det spinnande pälsdjuret fanns i Nya världen, när européerna började kolonisera Nordamerikas ostkust i början av 1600-talet.

Den mest accepterade hypotesen är att Christofer Columbus hade katter med ombord på sina fartyg, när han nådde kontinenten i slutet av 1400-talet. Det kan vara dessa katter som har etablerat sig i Amerika efter att de upptäcktsresande satte kurs hemåt igen.

En annan hypotes som på senare år har vunnit allt mer mark är att katten kan ha förts till Amerika av vikingar flera hundra år tidigare.

Det finns inga arkeologiska fynd som kan bekräfta att katten följde med, när nordborna under en period slog sig ner på det nordamerikanska fastlandet omkring år 1000.

Historikerna vet emellertid att vikingarna var väldigt förtjusta i katter och hade med dem ombord på sina skepp, när de gav sig ut på långa resor.

Arkeologiska fynd visar till exempel att nordborna förde med sig katter, när de i slutet av 900-talet koloniserade Grönland – antagligen för att hålla skadedjuren i schack.

Katt

Kattens väg till Amerika är fortfarande omdiskuterad, men möjligen kom den med vikingarna.

© Mrrebel1453 & Alvesgaspar

Vikingarna seglade till Amerika

Från Grönland seglade några vikingar vidare till Nordamerika, där de etablerade nya bosättningar och i århundraden fraktade virke till Grönland.

Enligt en del historiker är det inte otänkbart att nordborna gjorde plats för katter i sina fartyg, innan de satte kurs över Atlanten. Huruvida katterna stannade kvar på kontinenten och hade möjlighet att föröka sig är emellertid mer osäkert.

Hypotesen får stöd av bland annat det faktum att kattrasen Maine Coon, som anses vara den första kattrasen i USA, har visat sig vara genetiskt nära besläktad med den norska skogskatten.

Den amerikanska katten kan därför vara en ättling till vikingarnas nordiska katter.

Katter spreds i flera vågor

Franska forskare genomförde 2016 världens hittills största genetiska undersökning av kvarlevor av katter från forntiden. Analysen visar att katterna spreds från Mellanöstern till resten av världen i flera vågor.

Katt karta
© Wikimedia Commons

Första vågen

År: 12 000–8 000 år sedan

Människor och katter etablerade troligen en relation för cirka 12 000 år sedan, när lantbruket växte fram i Mellanöstern. Vildkatter fann sig till rätta i byarna, där grödorna lockade till sig skadedjur, som katten kunde leva på. Människan betraktade katten som ett nyttodjur och började tämja den. Därifrån spred katten sig till östra medelhavsområdet.

Katt karta
© Wikimedia Commons

Andra vägen

År: Ca 6 000 år sedan

I Egypten fann katten sig riktigt väl till rätta och betraktades som ett heligt djur. Genetiska undersökningar visar att ättlingar till de egyptiska katterna spred sig till stora delar av Europa, Asien och Afrika. Dna-undersökningar av egyptiska kattmumier har visat att katter från Bulgarien och Turkiet är besläktade med de egyptiska.

Katt karta
© Wikimedia Commons

Tredje vågen

År: Ca 400–1 000 år sedan

Från Europa spred katten sig till Amerika ombord på europeiska fartyg. Det var möjligen vikingarna som tog med sig katten, när de i slutet av 900-talet koloniserade Grönland och därifrån seglade till Nordamerika. Under alla omständigheter visar arkeologiska fynd att katten var på plats, när Nordamerikas ostkust koloniserades på 1600-talet.