Shutterstock

Varför är det en pyramid på endollarsedeln?

Pyramiden och ögat, som lades till på endollarsedeln år 1935, är hämtad från USA:s stora sigill.

Den amerikanska endollarsedeln pryds av diverse symboler. På baksidan har den en pyramid och en triangel med ett öga.

Båda dessa element, som lades till på endollarsedeln år 1935, kommer ursprungligen från USA:s stora sigill, ett slags statsvapen som godkändes år 1782 av de amerikanska landsfäderna.

Sigillet bjuder på en uppsjö av symbolik som refererar till de värderingar med vilka grundarna ville att nationen skulle förknippas.

Enligt politikern Charles Thomson, som utformade den slutgiltiga versionen av USA:s sigill, symboliserar pyramiden ”styrka och beständighet”.

Den har tretton steg, ett för var och en av Amerikas tretton ursprungliga kolonier. Pyramidens bas pryds av de romerska siffrorna MDCCLXXVI, 1776, årtalet för USA:s självständighet från britterna.

Ögat högst upp är det så kallade allseende ögat.

Symbolen förknippas med hemliga sällskap som frimurarna och Illuminatorden, men är ursprungligen en kristen symbol för Gud, som vakar över människorna.

Triangeln runt ögat är den kristna treenigheten med Fadern, Sonen och den heliga Anden, medan ljusstrålarna visar att den allsmäktige Gud är med USA.