Teori bekräftad: Katolskt barnhem dolde massgrav

Sedan 2015 har området kring ett irländskt barnhem undersökts i jakten på spår av en massgrav. Nu har arkeologer funnit en hel tank fylld med benrester.

Sean Ross Abbey

I mitten av 1900-talet hade Irland flera barnhem som Bon Secours Mother and Baby Home. Bilden är från hemmet Sean Ross Abbey.

© Brian Lockier - Adoption Rights Alliance

En septiktank fylld med skelettrester från spädbarn och barn har hittats utanför ett tidigare katolskt hem för barn och ogifta mödrar i den irländska staden Tuam.

Hemmet hette Bon Secours Mother and Baby Home, och det hemska fyndet gjordes när en kommission undersökte området på jakt efter en påstådd massgrav.

Tanken innehåller försvunna barn

Påståendet kommer från lokalhistorikern Catherine Corless.

År 2012 kom hon fram till att 796 barn dött på barnhemmet utan påföljande begravning. En genomgång av dödsattesterna och de lokala kyrkogårdarna visade att endast två barn låg på kyrkogårdarna.

Avsaknaden av gravar övertygade henne om ett samband med två pojkars obehagliga upptäckt på 1970-talet, då barnhemmet ersattes med ett litet bostadsområde.

När pojkarna spelade boll på tomten upptäckte de en grop som ”var fylld till brädden med skelett”, minns en av de nu vuxna pojkarna.

Historiker belades med munkavle

Skeletten undersöktes inte. Utifrån en ritning av huset kunde Corless år 2012 emellertid se att gropen ledde ned till tomtens septiktank, som hon misstänkte var en massgrav för de knappt 800 barnen.

Inget officiellt dokument tydde emellertid på det, och enligt Corless blev hon tillsagd att hålla tyst om sin teori.

Först två år senare uppmärksammades hennes påstående så mycket i medierna att den irländska regeringen tillsatte den kommission som nu har grävt ut området.

Undersökningarna visar att barnen lagts i tanken på 1950-talet, och att de har varit mellan 35 veckor och tre år gamla. Nu tänker kommissionen undersöka de upphittade kvarlevorna ytterligare.