Tema: Förföljelser

Människan har uppvisat en tendens att hata det okända och annorlunda. Religion, ideologi och raslära har under historiens gång ofta legat bakom grymma övergrepp. Vässa dina kunskaper om förföljelser i vårt tema.

Kanske är du intresserad av...