Så tog potatisen över Europa

De konstiga knölarna från Sydamerika behandlades länge med stor misstänksamhet i Europa.

Parmentier visar en potatisplanta för Ludvig XVI och Marie
Antoinette.

© UIG/Getty

Potatisen har sitt ursprung i Sydamerika, där den odlades redan för 10. 000 år sedan. På 1570-talet nådde växten Europa, men de tidiga potatissorterna var illa anpassade för Europas klimat.

Både bönder och botaniker såg skeptiskt på knölarna, som ansågs oaptitliga eller rent av oätliga. Därför odlades potatis endast i liten skala, främst i botaniska trädgårdar och mindre grönsaksland.

I slutet av 1700-talet ökade dock potatisens popularitet i rask takt. En av de forskare som bidrog till att göra potatisen populär var fransmannen Antoine Parmentier, som propagerade för dess rika näringsinnehåll.

I början av 1800-talet blev potatis basföda i många länder, inklusive Norden. Potatisens tålighet och höga näringshalt anses ha varit en av de viktigaste orsakerna till att befolkningen i denna del av världen kunde öka drastiskt under 1800-talet.