Pryda hemmafruar var med på det mesta

Uppseendeväckande historisk kartläggning av 1800-talets hållning till sex i USA visar att dåtidens kvinnor var långt ifrån så pryda som deras rykte säger.

Den viktorianska erans kvinnor skulle vara kyska. Innanför hemmets väggar såg verkligheten troligen annorlunda ut.

Samtidigt som man i 1800-talets USA såg ned på allt tal om kvinnlig sexualitet, hade tidens kvinnor en helt annan, liberal, inställning till sex. Det visar en unik undersökning som genomfördes av läkaren Clelia Mosher under åren 1892 till 1920. Hon övertalade 45 viktorianska kvinnor att fylla i ett frågeformulär om sina erfarenheter av erotik.

Samlag ”fulländar den själsliga föreningen”, svarar en kvinna på frågan om sin inställning till sex. En annan slår fast att hon och hennes man njöt av ”samlaget för dess egen skull. Vi önskar det och längtar efter det”.

Undersökningen visar att kvinnorna i stort sett inte visste någonting om sex före äktenskapet, men efter att de hade gift sig, deklarerade de flesta att sex var en njutning. Trots dåtidens normer erkände 35 kvinnor att de kände lust till samlag, och 24 ansåg att ömsesidig njutning var den främsta anledningen till sexuellt umgänge.

Mosher ägnade sitt liv åt att göra upp med det viktorianska kvinnoidealet.

Mosher dog år 1940. Hennes sexundersökning återfanns år 1974, men har inte publicerats förrän nu.