Library of Congress
Baker och McConnell

När skedde den första samkönade vigseln?

År 1971 blev två amerikanska män det första samkönade paret i modern tid som fick ett vigselbevis. Men den historiska bedriften krävde kreativitet.

Homosexuella förhållanden av mer eller mindre officiell karaktär är kända ända sedan forntiden. Det första homosexuella paret i nyare tid som fick ett vigselbevis var dock amerikanerna James Michael McConnell och Richard John Baker. De fick 1971 svart på vitt att de officiellt gift sig, men äktenskapet var synnerligen kontroversiellt.

I 1970-talets USA hade homosexuella i princip inga rättigheter. Baker och McConnell beslutade sig emellertid för att utnyttja ett kryphål i delstaten Minnesotas lagstiftning, som inte uttryckligen förbjöd äktenskap mellan personer av samma kön.

Männen ansökte om en hindersprövning – som inte krävde att de inställde sig personligen – men begäran avslogs av domstolen. De överklagade beslutet och ansökte samtidigt om en hindersprövning i ett annat county – efter att Richard John Baker hade bytt namn till det mer könsneutrala Pat Lyn.

Baker och McConnell

Paret Baker och McConnell utnyttjade ett kryphål i lagen för att 1971 göra en hindersprövning.

© Library of Congress

Fick inte gifta sig – men var gifta

Paret hade framgång med sin nya ansökan, men efter några veckor dömde Högsta domstolen till den lägre instansens fördel. Det innebar att männen inte kunde gifta sig, men vid det laget hade Baker och McConnell redan fått ett vigselbevis efter att ha gift sig i en metodistkyrka.

Enligt lagen kunde vigselbeviset inte annulleras, och de befann sig därför i ett juridiskt ingenmansland ända till 2013, då deras äktenskap godkändes juridiskt.

Den 1 april 2001 blev Nederländerna det första landet som tillåter vigslar mellan personer av samma kön. Fyra par vigdes av Amsterdams borgmästare omedelbart efter midnatt. Sedan dess har 28 andra länder följt i Nederländernas fotspår.