När öppnade det första daghemmet?

När och var öppnades de första daghemmen för barn?

Kanadensisk kindergarten 1898.

SVAR 1837 öppnade Friedrich Fröbel ett "kindergarten" i den tyska staden Bad Blankenburg. Genom lek och pedagogiska aktiviteter skulle barnen stimuleras till lärande. Idén blev snabbt populär och redan året därpå kom verksamheten till USA.

1896 öppnades den första barnträdgården i Sverige, inspirerad av Fröbels idéer. Verksamheten drevs i privat regi och kostade pengar. Därför riktade den sig framför allt till samhällets övre skikt.

Under 1800-talet uppstod också så kallade barnkrubbor, platser där yrkesarbetande kvinnor kunde lämna sina barn. Personalen saknade pedagogisk utbildning och miljöerna var enkla. Verksamheten betraktades länge som en form av fattigvård.