Library of Congress
Gräsklippare

När fick vi gräsmattor?

De första gräsmattorna skulle på 1500-talet skydda franska och engelska borgar mot överraskningsanfall. Sedan förvandlade den förmögna adeln gräsmattorna till en symbol för status och välstånd.

Våra moderna, välskötta gräsmattor har rötter i 1500-talet, då franska och engelska furstar började röja bort träd och buskar från landområdena kring sina borgar.

Syftet var att ge soldaterna som skulle skydda borgen bättre utsikt över landskapet, så att de tidigt skulle kunna upptäcka fientliga angrepp.

De kala områdena lämnades som de var och blev till grästäckta ängar, som de lokala bönderna använde som betesmarker för sina nötkreatur och får.

I slutet av 1600-talet började grästäckta ytor också dyka upp runt de stora herrgårdar och gods som tillhörde adeln. Överklassen efterliknade gärna kungligheternas livsstil och anammade gräsmattorna som en statussymbol, som visade att ägarna var så rika att de inte behövde använda sin mark för jordbruk.

Gräsklippare

Uppfinningen av gräsklipparen tog gräsmattan från överklassen och gjorde den tillgänglig för alla.

© Library of Congress

Gräsklipparen förändrade allt

De förmögnaste aristokraterna anställde trädgårdsmästare för att slå gräset med lie och gallra bort ogräs. Under 1700-talet började de rika i England till och med anlita landskapsdesigner, som skapade romantiska trädgårdar och förvandlade de vilda ängarna till välskötta, kortklippta gräsmattor.

Ett stort steg mot att göra gräsmattan till var mans egendom togs 1830, när britten Edwin Beard Budding tog patent på den första gräsklipparen.

Därmed kunde det tidskrävande, slitsamma och kostsamma arbetet med lien rationaliseras bort, och den kortklippta gräsmattan blev tillgänglig även för personer som inte tillhörde överklassen.

I början av 1900-talet började gräsmattor bli vanliga, i takt med att arbetarna flyttade ut från storstäderna och slog sig ner i förorter.