När byttes "ni" mot "du"?

Hur länge har det varit vanligt att säga ”du” i stället för ”ni” till varandra?

”Du” började ersätta det ­artiga och formella ”ni” under studentrevolterna åren 1965 till 1975. Innan dess använde man ”ni” till vardags.

De yngre "niade” de äldre, och man var ”ni” på arbetsplatsen. Det informella ”du” användes bara bland nära vänner, familjemedlemmar och barn.

Under 1960-talet ville många unga göra uppror mot professorernas makt på universiteten och mot föräldragenerationens stela samhälle.

De krävde förnyelse och medinflytande, och för dem klingade ”ni” gammaldags. Inspirerade av arbetarklassens enklare umgängeston började studenterna säga ”du”, och bruket spred sig snabbt bland de yngre.

”Ni” försvann gradvis från de skandinaviska språken, men i till exempel Tyskland är artighetsformen fortfarande mycket vanlig.

Lera, nakna kroppar och fredstecken. Bland de unga på Woodstock­­­festivalen 1969 var alla gammaldags normer bannlysta.