När började vi le mot kameran?

De första fotografierna togs på 1820-talet, men det dröjde ett helt århundrade innan det blev vanligt att le mot kameran.

Inte ens under glada begivenheter som bröllop ville människor ända in på det tidiga 1900-talet le på bilder. Idealet var att hålla munnen rak.

© Imageselect

De första fotografierna togs på 1820-talet, men det var först cirka hundra år senare som det blev vanligt att le mot kameran. Orsakerna till den tidens stränga miner är flera.

I början kunde det ta upp till tjugo minuter att ta en bild, och så länge orkade ingen le.

Breda leenden var opassande

På 1840-talet tog det endast cirka tjugo se­kunder, men trots det var det få som log.

Breda leenden på bilder ansågs nämligen opassande – det var förbehållet fyllon och svagt begåvade. Den dåliga tandhälsan gjorde dessutom att det var få som ville visa tänderna.

I början av 1900-talet började fotoföretag som Kodak dock använda reklam med leende modeller, och det fick genomslag. Efter andra världskriget log i stort sett alla mot kameran.