När började vägarna asfalteras?

Den första asfalteringen av en väg gjordes innan vår tideräkning. Ändå dröjde det länge innan asfalt blev vanligt på våra vägar.

Asfaltering i Huskvarna vid Folkets park 1956.

© AB Conny Rich Foto/Jönköpings läns museum

SVAR Redan på 700-talet e Kr fick vägarna i Bagdad ett skyddande lager av tjära, som utvanns ur traktens öppna oljekällor. Staden var dock ett undantag.

På de flesta platser i världen var vägarna under medeltiden och ända fram till 1800-talet av undermålig kvalitet. På 1800-talet ökade dock efterfrågan på jämna vägar – inte minst i de växande städerna.

Asfalt (en blandning av krossad sten och oljeprodukten bitumen) blev populär som vägbeläggning i takt med att utvinningen av råolja ökade.

I Sverige asfalterades den första vägen år 1873 (Stora Nygatan i Stockholm), men den stora asfaltsrevolutionen inleddes först på 1950-talet.