Asfaltering i Huskvarna vid Folkets park 1956.

© AB Conny Rich Foto/Jönköpings läns museum

När började vägarna asfalteras?

Den första asfalteringen av en väg gjordes innan vår tideräkning. Ändå dröjde det länge innan asfalt blev vanligt på våra vägar.

SVAR Redan på 700-talet e Kr fick vägarna i Bagdad ett skyddande lager av tjära, som utvanns ur traktens öppna oljekällor. Staden var dock ett undantag.

På de flesta platser i världen var vägarna under medeltiden och ända fram till 1800-talet av undermålig kvalitet. På 1800-talet ökade dock efterfrågan på jämna vägar – inte minst i de växande städerna.

Asfalt (en blandning av krossad sten och oljeprodukten bitumen) blev populär som vägbeläggning i takt med att utvinningen av råolja ökade.

I Sverige asfalterades den första vägen år 1873 (Stora Nygatan i Stockholm), men den stora asfaltsrevolutionen inleddes först på 1950-talet.