När började man använda p-medel?

När började människan använda preventivmedel och hur var de utformade?

Casanova testar hållbarheten på en kondom. Gravyr från 1872.

© Library of congress

Svar Det förefaller rimligt att tro att kvinnor under årtusenden haft kunskap om att amning minskar sannolikheten för graviditet efter förlossning. Dessutom har människor sedan urminnes tider försökt utveckla andra metoder för att undvika havandeskap.

SVERIGES FÖRSTA KVINNLIGA GYNEKOLOG

Nästan 4 000 år gamla skrifter från det antika Egypten omnämner till exempel en form av pessar som skulle motverka befruktning genom att dränkas i vinäger eller krokodilavföring. Religiösa amuletter och riter var också vanliga – men knappast mer effektiva.

Syfilis ökade intresset

I de flesta antika kulturer betraktades barnalstrande som kvinnans ansvar och det är därför okänt i vilken utsträckning kondomer förekom. När sjukdomen syfilis började spridas i Europa omkring år 1500 ökade dock intresset för skydd mot könssjukdomar – och därmed även för kondomer. Tidens kondomer tillverkades av linnetyg eller djurtarmar.

JORDEMOR, HJÄLPGUMMA ELLER NÄRKVINNA

I mitten av 1800-talet utvecklade amerikanen Charles Goodyear vulkaniserat gummi och materialet började snart användas för kondomtillverkning. Kondomerna förknippades dock länge med prostitution och sågs av många som omoraliska. Åren 1911–38 var det till exempel förbjudet i Sverige att propagera för och sprida information om preventivmedel.