När blev tobak farlig?

På 1940-talet gjorde smarta reklamare cigaretter populära genom att påstå att de var hälsosamma. Men vid det laget hade riskerna med tobak varit kända sedan länge.

På 1940-talet gjorde smarta reklamare cigaretter populära genom att påstå att de var hälsosamma. Men vid det laget hade riskerna med tobak varit kända sedan länge.

Granger/F1Online

Farorna med tobak har varit kända i århundraden. En pamflett som år 1601 delades ut på Londons gator fastslog till exempel att tobak var gift och försvagade kroppen.

Några år senare gav den skotsk-engelske kung Jakob I ut en text i vilken han skrev att tobak var ”skadlig för hjärnan och farlig för lungorna”.

Snus orsakade sjukdom i näsan

Sambandet mellan tobak och cancer föreslogs först 1761, då läkaren John Hill konstaterade att män som använde snus utvecklade sjukdom i näsan.

Han fick stöd av statistikern Frederick Hoffman, som på 1920-talet gjorde en ­statistisk under­sökning av förhållandet mellan tobak och cancer.

Hoffman analyserade bland annat försökspersonernas val av tobak, hur mycket de förbrukade och antal år som konsument.

Slutsatsen blev att lungcancer i hög grad kunde ­härledas direkt till cigarettrökning.

© Advertising Archives

Hälsorisk av nationell betydelse

Under 1950-talet började bevisen för tobakens skadliga effekter hopa sig efter flera undersökningar. En analys visade till exempel att rökare löpte 68 procent högre risk att dö än icke-rökare.

År 1962 tillsatte den amerikanska regeringen en oberoende, vetenskaplig kommission, som fick i uppgift att studera rökning och cancer.

Två år senare rapporterade ­kommissionen att cigarettrökning var den främsta orsaken till lungcancer, ­kronisk bron­ki­t och lungemfysem – och att rökning därför utgjorde en hälsofara av nationell betydelse.