Library of Congress
Smisk

När blev det olagligt att slå barn?

I många tusen år kunde föräldrar ge sina barn smisk eller en örfil – tills 1979, då Sverige satte ner foten och förbjöd fysisk bestraffning av barn. Sedan dess har 64 andra länder följt efter.

”Barn ska behandlas med aktning och får inte utsättas för fysisk bestraffning eller annan kränkande behandling.”

Så stod det i den reglering av föräldrabalken som infördes i Sverige 1979, då landet blev det första i världen som förbjöd alla former av fysisk bestraffning av barn.

Även om lagändringen var goda nyheter för alla svenska barn, var det inte alla vuxna som var förtjusta i den. En del politiker hävdade att ett stort antal svenska föräldrar skulle komma att stämplas som kriminella. Religiösa röster påpekade att den nya lagen stred mot den kristna tron.

En grupp föräldrar tog 1982 frågan till Europadomstolen, där de hävdade att förbudet bröt mot deras rätt till familjeliv och religiös frihet. Domstolen dömde till föräldrarnas nackdel.

Smisk

Smisk som en del av barnuppfostran är fortfarande lagligt i de flesta av världens länder.

© Library of Congress

Barn är nu skyddade i 65 länder

Lagen infördes trots protesterna, och myndigheterna inledde en stor upplysningskampanj för att informera föräldrar om de nya tiderna – bland annat med hjälp av broschyrer till barnfamiljer och informationstexter på mjölkförpackningar.

Sedan förbudet infördes i Sverige har flera länder följt efter, och i dag skyddas barn från fysisk bestraffning i 65 länder.