Wikimedia Commons
Lord Horatio Nelson och hans älskarinna Lady Emma Hamilton

Lord Nelson fick stor respekt från älskarinnans make

Lord Nelson och Emma Hamilton inledde en av dåtidens mest celebra affärer, trots att de båda var gifta. Nelsons hustru var inte särskilt förtjust, men det var å andra sidan Lady Hamiltons make, visar ett brev som nu sålts på auktion.

I slutet av 1700-talet inledde den engelske sjöhjälten Lord Nelson en affär med en av landets vackraste kvinnor, Emma Hamilton. De var båda gifta, men det hindrade inte den skandalomsusade affären från att frodas.

Lord Nelsons hustru Fanny var inte förtjust i affären, som hon flera gånger försökte sätta stopp för. Emma Hamiltons make, den brittiske ambassadören i Neapel, William Hamilton, gladdes emellertid åt förhållandet.

Lady Fanny Nelson och Lady Emma Hamilton

Fanny Nelsons (t v). Emma Hamilton (t h)

© Wikimedia Commons

Gravid med Lord Nelsons barn

Lord Hamiltons varma känslor för Lord Nelson framgår av ett mer än 200 år gammalt brev som Hamilton skrev till Nelsons sekreterare George Unwin. Vid det laget hade affären nått sin kulmen, och Emma Hamilton var gravid med Lord Nelsons barn.

I brevet, som den 24 januari 2017 kommer att säljas på auktion, beskrivs Nelson som en "nobel och modig vän" och som en "extraordinär hjälte och en god man".

Förhållandet mellan Lord Nelson och Emma Hamilton inleddes när amiralen år 1798 anlände till Neapel. Emma Hamilton bodde där tillsammans med sin make.

Läs mer: Historiens mest berömda kärleksaffärer

William Hamilton hade endast lovord till övers för sin rival.

© Campbells/BNPS

Flyttade ihop med älskarinnan – och hennes make

Senare flyttade Lord Nelson ihop med Emma Hamilton, deras gemensamma barn – och Lord Hamilton i ett mindre palats i London.

Lord Nelsons och Lady Hamiltions förhållande varade i sex år. Sedan blev den medelålders Nelson ännu en gång inkallad och stupade i slaget vid Trafalgar.

Emma Hamilton fick inte lov att närvara vid begravningen.