Shutterstock
Gammal man och ung kvinna

Kvinnor har fallit för äldre män i 250 000 år

Ny forskning om dna-mutationer avslöjar att äldre män med yngre partner inte bara förekommer i Hollywood-filmer, utan har varit överraskande vanligt ända sedan stenåldern.

Genforskare vid Indiana University i USA var i färd med att studera så kallade de novo-mutationer i gener, när de nyligen gjorde en överraskande upptäckt.

”Under vår forskning på moderna människor noterade vi att det gick att slå fast vid vilken ålder människor hade fått barn utifrån den typ av dna-mutationer som de överförde till sin avkomma”, förklarar genetikern Matthew Hahn.

”Vi kan nu identifiera dessa mutationer och se hur de skiljer sig åt mellan fäder och mödrar, samt hur de förändras till följd av den ena förälderns ålder”, säger hans kollega Richard Wang.

Med denna metod har forskarna kunnat konstatera att det under de senaste 250 000 åren har funnits en tydlig åldersskillnad mellan fäder och mödrar. I genomsnitt blir män fäder i 30–31 årsåldern, medan kvinnor i regel har varit omkring 23 år gamla.

Charles Tennant

Ett exempel på makar med anmärkningsvärt stor åldersskillnad är Sir Charles Tennant och hans hustru Marguirite Miles. Han var 80 år gammal och hon var 26, när de fick barn.

© John Singer Sargent (Public Domain)

Fler förklaringar kan komma

Åldersskillnaden mellan män och kvinnor kan enligt historiker bero på bland annat kulturella faktorer. Men det faktum att många kvinnor dog i barnsäng i unga år, medan män kunde fortsätta att få barn trots att de blev äldre, har bidragit till att snedvrida åldersfördelningen.

De senaste 5 000 åren har åldersskillnaden mellan mödrar och fäder dock blivit mindre. Medan männen fortfarande blir fäder när de är omkring 30–31 år, får kvinnor i genomsnitt barn när de är cirka 28 år.