Kunde danskarna gå till England?

Kan det stämma att Danmark satt ihop med England så sent som på stenåldern?

Den frodiga dalen Doggerland var Nordsjöns föregångare

För 18 000 år sedan var vattenståndet i haven kring norra Europa cirka 122 meter lägre än det är i dag. Därför var Nordsjön inte ett hav utan en frodig dal, som historiker har döpt till Doggerland. Landet syftar på Doggers bankar, som i dag är det grundaste området i Nordsjön.

Stenålderns låga vattenstånd beror på att mycket av vattnet var bundet i enorma glaciärer – exempelvis var Norge och Sverige fortfarande helt täckta av is. Tidigare hävdade arkeologer att Doggerland var obebott, men fynd av förstenade djurben med tydliga skärmärken visar att stenåldersjägare fällde mammutar och uroxar när djuren betade i dalen.

Doggerland var bebott

År 1985 fick en neder­ländsk fiskare en 9 500 år gammal människokäke i sitt garn när han fiskade i Nordsjön, och jämte fynd av jägarnas vapen, visar det på att stenåldersmänniskor befolkade Doggerland i flera tusen år.

Jägare intog den frodiga dalen

I slutet av istiden för 18 000 år sedan följde jägarfolk från det euro­peiska fastlandet efter sina bytesdjur ut i Doggerland – en stor bördig dal med skogar, gröna ängar och sankmarker.

Noshörningar med päls som dagens myskoxar, var perfekt lämpade för Doggerlands kyla. Foto: Shutterstock