Shutterstock & P. Witte
Hår droger

Konkret bevis: Människor tog droger för 3000 år sedan

Kemiska analyser av hår har avslöjat de första konkreta bevisen för användning av droger i Europa. Schamaner på Menorca åt potatisväxter, som även användes för att färga håret rött på döda personer.

En analys av rester av mänskligt hår, som hittats på en gravplats på den spanska ön Menorca, avslöjar att de lokala stammarna i området använde hallucinogena droger som utvunnits ur växter.

Dateringar visar att fynden är från cirka år 1600–800 före Kristus och enligt forskarna är fyndet det första direkta beviset för droganvändning i Europa. Tidigare fynd har nämligen endast gett indirekt bevis, såsom rester efter ritualer med spår av växter som kan ge hallucinationer, eller förekomsten av narkotiska växter i konstnärliga avbildningar.

Hårproverna är den tidigaste indikationen på att människor intagit droger.

Hårproverna innehåller spår av bland annat atropin och skopolamin – ämnen som båda förekommer i växter ur potatisfamiljen, och som bland annat kan orsaka förvirring och hallucinationer.

Användes inte som smärtlindring

Forskarna har även funnit spår av röd färg i håret och tror därför att människorna färgade hår rött med en särskild substans, som innehöll åtskilliga alkaloider.

Det gjordes sannolikt på döda personer, men även på särskilda individer medan de var levande. Det rörde sig troligen om lokala schamaner och som en del av religiösa ceremonier.

Drogerna har däremot inte använts medicinskt. I en artikel i tidskriften Nature förklarar forskarna att ”de psykoaktiva substanserna inte skulle kunna användas för att lindra smärta”.

Forskarna tror att schamanerna har intagit en mixtur av till exempel alruna och bolmört för att försätta sig i ett transliknande tillstånd.

Bronsåldersfolk målar hår rött

Innan de döda begravdes färgades deras hår rött.

© Oriol Garcia, ASOME-Universitat Autònoma de Barcelona