Museum of London Archaeology
Kraniekam England

Kam av skallben hittad i England

Engelska arkeologer har hittat en kam som inte är gjord av trä eller ben från djur utan av skallben från en människa. Och det var inte det enda mystiska fyndet i området.

I en gammal järnåldersby i närheten av Bar Hill utanför Cambridge i England har arkeologer funnit en mer än 2 000 år gammal kam. Kammen är inte gjord av trä, metall eller djurben, utan av skallben från en människa. Fyndet är ”verkligen förbluffande”, säger utgrävningsledaren Michael Marshall från Museum of London Archaeology.

Arkeologerna vet inte varför människorna under järnåldern har tillverkat den makabra kammen, men funderar på om kraniet kan ha tillhört en framstående medlem av samhället, som på det här sättet kunde bli ihågkommen av sina anhöriga.

Det verkar som om det borrats hål i kammen, möjligen så att den skulle kunna bäras i ett snöre och inte slarvas bort. En del forskare spekulerar i om det verkligen är en kam, eller om det i själva verket är ett smycke eller en amulett.

Det har inte hittats mer än två andra kammar av mänskligt skallben i världen – båda utgrävda av arkeologer mindre än 15 kilometer från den plats där den nya kraniekammen hittats. Det tyder på att tillverkningen av dessa speciella kammar har varit en lokal sedvänja bland det engelska krigarfolk som bodde i området,

Kraniekam England

Arkeologerna har kunnat se hur järnåldersfolket har gjort tänder och hål för ett snöre i skallbenet.

© Museum of London Archaeology

Låg begravd med 8 000 grodben

Det är inte första gången arkeologerna gör spektakulära fynd på Bar Hill. Förra året fann de ett område med 8 000 ben från grodor.

Exakt varifrån grodbenen kom är fortfarande oklart. De ser inte ut att komma från grodor som blivit uppätna. En teori är att de många grodorna har legat i vinterdvala, men att de dött till följd av en extremt hård vinter.