Amoret Tanner/Imageselect

Hur skickades brev innan det fanns frimärken?

När frimärket kom blev livet med ens enklare för postväsendet, som inte längre behövde hålla koll på massor av olika avgifter.

Den 6 maj 1840 införde Storbritannien historiens första frimärke.

Därmed standardiserade britterna även priserna och gjorde det både enklare och billigare att skicka brev med posten.

Innan frimärket fanns hade postväsendet en ofta oöverskådlig uppsjö av avgifter vars storlek påverkades av bland annat brevets destination, transportform och antalet ark i kuvertet.

För att spara pengar utvecklade brevväxlare olika metoder för att hålla nere avgifterna.

En av de mer kreativa lösningarna var att skriva kors och tvärs för att på så vis få in så mycket text som möjligt på ett och samma ark.

Först skrev brevskrivaren ett vanligt brev, varefter hen vred papperet nittio grader och fortsatte skriva. Det gjorde att raderna i brevet korsade varandra.

Då fick det plats ungefär dubbelt så mycket text på papperet, så att avsändaren fick mer valuta för pengarna.

Tekniken var populär på 1800-talet och tillämpades av berömdheter som Charles Darwin och Jane Austen.

Tidslinje: Postväsen

550 före Kristus, Persien

Ett av historiens första postväsen upprättas.

50 före Kristus, Rom

Hästdragna vagnar levererar post i hela romerska riket.

618, Kina

Tangdynastin upprättar ett nätverk med över ettusensexhundra posthus.

1497, Europa

Tysk-romerska rikets nya posttjänst omfattar stora delar av Centraleuropa.

1635, England

Kung Karl I öppnar det kungliga postväsendet Royal Mail för allmänheten.