Science Museum Library/SSPL

Garvaren gjorde läder av djurhudar

Det var en utdragen process, när garvarna förvandlade huden från nyslaktade djur till läder.

Innan den maskinella produktionen tog över, gjordes alla de föremål vi använder i vårt samhälle manuellt av hantverkare.

Ett av många hantverk var garvning, som innebar att nyslaktade djurs hud blev till läder och skinn, som såldes till sko- och handskmakare.

I garvarens verkstad luktade det av kött- och fettrester, så garverierna var ofta isolerade till ett visst område.

Hudar lades i vatten och salter i minst 6–8 timmar, varpå garvaren tog bort köttrester med en skrapa. Skinnet lades sedan i blöt med ett extra lager salt i 6–8 timmar.

Under torkningen sträckte och bearbetade garvaren skinnet, ­eftersom det annars blev mörkt och hårt och kunde knäckas. Till sist smorde han skinnet med äggula och olja.

På 1890-talet blev snabbare garvning med krom normalt överallt i Europa. Från att varje köpstad hade minst fem garvare, blev hantverket industrialiserat och är nu nästan utdött.