Ullstein Bild/Getty Images

Galleri: Se bilderna från DDR:s lyckliga diktatur

Jämställdhet, moderna lägenheter och nakenbad – allt var inte dåligt i DDR, men propagandan kunde inte dölja det faktum att Tyska demokratiska republiken var sliten och fattig.

Riktig populärt blev DDR först när det var för sent. Omedelbart efter murens fall var det få som kunde se meningen med att upprätthålla den östtyska staten. De partier som stöttade återföreningen med Västtyskland fick en övertygande majoritet i valet 1990. Med tiden har det förlorade landet dock hyllats i ett nostalgiskt sken – ”ostalgi”.

En opinionsmätning från 2019 visar att 57 procent av den tidigare östtyska befolk­ningen anser att det finns mer bra än dåligt att säga om DDR. Kanske är det inte så ­underligt. Det var där de som nu är plus-50 upplevde sin ungdom och upplevde sin ­förs­ta kärlek.

Till skillnad från förhållandena i dagens återförenade Tyskland var öst­tyskarna garanterade livslång trygghet – en säker anställning, en fast månadslön, en billig hyra och en plats i förskolan.

Majoriteten av invånarna upplevde inga övergrepp från säkerhetstjänsten Stasis sida – vad de flesta protesterade mot var ­varubristen och reseförbudet. Kvar står minnet av den gyllene era som Erich Honecker förutspådde 1971.

De flesta av bilderna i den här artikeln härrör från hans ämbetstid – även om de flesta även har en bitter baksida.