En underjordisk värld: Slavtunnel upptäckt under Hadrianus villa

Arkeologer har hittat den hittills största tunneln under kejsar Hadrianus villa. Här kunde den romerske härskarens slavar leverera mat och annat utan att synas.

Buskage dolde ett arkeologiskt storfynd

Kejsar Hadrianus nästan 2 000 år gamla lantegendom öster om Rom var inte jättelik bara ovan jord utan även under marken. Det visar upptäckten av en 800 meter lång underjordisk tunnel som på sin tid användes av kejsarens många tusen slavar.

"Hela villans storhet reflek­teras under mark", förklarar arkeolog Vittoria Fresi för tidningen Il Messaggero. Arkeologerna har länge vetat att Hadrianus villa var utrustad med ett underjordiskt nätverk av passager, men den nyfunna tunneln är med sina nästan tre meter i bredd den hittills största i sitt slag.

Tunnel dold bakom buskage

Tunneln upptäcktes när arkeologerna fick syn på ett litet hål i marken som dolts av ett buskage. Hålet ledde till en mindre sidotunnel med förbindelse till den stora. Kejsar Hadrianus påbörjade uppförandet av sin villa nära Tivoli, tre mil öster om Rom, strax efter att han bestigit tronen år 117 e.Kr. Med åren växte egendomen till ett gigantiskt komplex med över 30 större byggnader, på ett område stort som ungefär 150 fotbollsplaner.

Tunnel använd till leveranser av varor

Den dagliga driften krävde hundratals slavar, som ständigt transporterade mat och annat mellan byggnaderna. Hadrianus lät gräva ut det under­jordiska vägnätet så att slavarna skulle kunna röra sig från källaren i en byggnad till nästa utan att bli sedda av kejsaren och hans gäster.

Tunnelfynd kan leda till bättre strukturförståelse

Den nyfunna tunneln är enligt experterna så stor att slavarna kunde köra kärror med bland annat bränsle genom den. Fram till i dag har arkeologerna kartlagt över tre kilometer tunnlar under Had­rianus villa. Tunnlarna är viktiga för arkeo­logerna eftersom många av byggnaderna ovan jord i dag är försvunna. "Det underjordiska nätverket hjälper oss att förstå strukturerna ovan jord", förklarar Vittoria Fresi. Arkeologerna hoppas att det inom några månader ska gå att arrangera de första guidade turerna genom Had­rianus slavtunnlar.