Nu kan du testa din allmänbildning och ta reda på om du är smartare än våra nordiska grannfolk.

© Shutterstock

Det stora nordiska kunskapstestet testar din allmänbildning

Hur smart är du? Har du luckor i din allmänbildning? Gör VÄRLDENS HISTORIAs stora nordiska kunskapstest, och ta reda på hur mycket du vet om historia och vetenskap.

VÄRLDENS HISTORIAs stora allmänbildningstest testar hur mycket du vet om historia och vetenskap. Du kan testa dina kunskaper inom åtta olika kategorier och jämföra dig med andra.

Kategorierna i det stora nordiska allmänbildningstestet innehåller tusentals nya frågor skapade av hjärnan bakom Quiz Battle.

Kategorierna är:

  • Andra världskriget
  • Civilisationer
  • Upptäckter
  • Tro och mystik
  • Teknik
  • Rymden
  • Naturen
  • Människan

Varje kategori i testet består av fyrtio frågor, och varje kategori är indelad i fyra underkategorier. På så sätt får du med flera sidor av ämnesområdena i det stora nordiska allmänbildningstestet.

Jämför dina resultat

När du gjort testet kan du jämföra dina resultat med resten av Norden.

Du kan jämföra din allmänbildning med andra deltagare fördelat på land, kön, ålder och utbildning.

Så gör du testet:

1. Välj en kategori

Du kan välja att testa din allmänbildning i åtta olika kategorier i det stora nordiska allmänbildningstestet.

Du behöver inte göra klart alla åtta kategorier för att få dina resultat.

2. Gör testet

Varje kategori består av fyrtio olika frågor, och varje fråga har fyra olika svarsalternativ. Du har trettio sekunder på dig att svara på varje fråga.

3. Jämför med andra

På resultatsidan kan du jämföra ditt resultat med genomsnittet för alla andra svenska deltagare i testet. Du kan även se genomsnittet för danska, norska och finska deltagare.

Du kan även mäta din allmänbildning med det andra könet, med deltagare i din egen åldersgrupp och med personer på olika utbildningsnivåer.

Dela dina resultat: Hur smart är du i förhållande till dina vänner?

Du kan sprida det (utan tvekan) glada budskapet om dina kunskaper på din Facebook-sida.

Skicka ett meddelande till en eller flera vänner, eller dela ditt resultat på din sida. Kanske vill din familj eller dina vänner tävla mot dig?

Vill du göra testet igen?

Du kan mycket väl testa dig själv inom flera ämnen eller göra samma testkategori igen.

Klicka bara på ”Gör ett nytt test”, så kan du testa din allmänbildning igen.

Gå till exempel tillbaka för att se om du blivit bättre sedan förra gången, och om du kan svara rätt på fler frågor.