Brevduvor med gamla anor

När började man använda brevduvor i Europa och hur länge har man gjort det i Sverige?

Schweiziska armén satsade stort på brevduvor under första världskriget och behöll dem fram till 1994.

© Scweizerisches Bundesarchiv

SVAR I vilken omfattning brevduvor användes i medeltidens Europa är inte bekant eftersom källorna är få, men man vet att korsfararna kom i kontakt med brevduvor via araberna.

Ett tidigt exempel är från första korståget 1099, då Jerusalem belägrades av kristna under ledning av Gottfrid av Bouillon. En brevduva föll i korsfararnas händer, varpå de upptäckte en försändelse som satt fast under vingarna.

Det var inte vilket meddelande som helst; här fanns detaljerade uppgifter från de instängda muslimerna till allierade utanför staden om den militära situationen i Jerusalem. Informationen blev avgörande för korsfararnas möjlighet att inta staden.

Duvor från olympiska spelen

Brevduvan är en mycket gammal företeelse. Tidigaste belägget för befordran av meddelanden med hjälp av duvor är från Egypten cirka 1200 år före vår tideräkning. På en relief avbildas en man som släpper iväg några duvor, vilka enligt en tolkning för med sig budskapet om farao Ramses III:s kröning.

Grekerna använde brevduvor bland annat för att sprida sportresultaten från de olympiska spelen till alla delar av landet. Men också för hemliga kärlekshälsningar mellan älskande par, enligt författaren Anakreon.

Även i Romarriket fungerade brevduveposten som en tidig variant på tidningarnas sportsidor. Namnen på de gladiatorer som segrat på Colosseum flög bokstavligt talat över landet. Det berättas att en del åskådare hade med sig egna brevduvor till arenan som de släppte iväg hem med nyheter, tillsammans med information om vilka de bjudit på middag efter slutsignalen.

Svenska arméns spaningstrupper använde brevduvor under andra världskriget.

Purpurröda brevduvor

Den romerska skalden Ovidius skriver att brevduvorna ibland färgades purpurröda för att göra det möjligt att särskilja dem från vanliga duvor. Det var praktiskt när duvor släpptes iväg från fartyg ute på redden för att annonsera vilka varor man hade med sig till hamnområdet, där sannolikt horder av duvor häckade.

Inom den romerska krigsmakten användes brevduvor flitigt, och den militära användningen kom även under senare århundraden – när metoden att använda brevduvor ”återupptäcktes” av européerna under korsfarartiden – att bli vanlig.

FÅ POPULÄR HISTORIAS NYHETSBREV!

När den venetianske amiralen Dandolo i början av 1200-talet belägrade staden Candia på Kreta använde han exempelvis brevduvor för att samla in underrättelsematerial. Informationen han på detta sätt fick om fienden lade grunden för de lyckosamma landstigningsoperationerna och så småningom erövringen av hela ön.

Flera medeltida källor berättar om den stora koloni av brevduvor som hölls i Nesletornet på vänstra Seinestranden i utkanten av Paris. Det lär ha funnits över tusen duvor i tornet redo för uppdrag.

I Sverige först på 1800-talet

Från Sverige finns inga uppgifter om användning av brevduvor under medeltid och Vasatid, vare sig i civila eller militära sammanhang. Först i mitten av 1800-talet kom bruket till vårt land.

Fram till 1949 var brevduvor en del av de svenska signaltruppernas utrustning och så sent som under andra världskriget användes brevduvor i större skala av de krigförande staterna, exempelvis sände Storbritannien meddelanden till motståndsrörelsen i det ockuperade Europa med hjälp av duvor.

Publicerad i Populär Historia 10/2011