Den 600 år gamla latrinen är placerad precis norr om Heliga gravens kyrka och är i dag bara ett hål i jorden. Men i sin storhetstid hade toaletten både välvt tak och tjocka stenmurar.

Avföring avslöjar: Medeltida turister blev också magsjuka

Intorkad avföring från en medeltida latrin i Jerusalem avslöjar att europeiska turister förde med sig inälvsmask till Mellanöstern.

24 mars 2015 av Emrah Sütcü

Européerna åt rå fisk

En ny analys av en latrin i Jerusalems gamla stadsdelar avslöjar att staden var välbesökt av europeiska turister redan på 1400-talet. Forskarna har i den gamla avföringen hittat spår efter sex vanliga inälvsmaskar, varav två av dem stammar från Nordeuropa. Det gäller bl.a. den så kallade fiskbandmasken som var vanlig i norra Europa, där fisk ofta åts rå eller rökt. Enligt arabiska källor koktes fisk alltid i Mellanöstern, vilket effektivt dödade inälvsmaskar.

Turister förde med sig inälvsmaskar

Forskarna uppskattar att inälvsmaskarna i latrinen med stor sannolikhet hade förts till Jerusalem av handelsfolk eller pilgrimer från Europa. Den teorin förstärks av att forskarna även har hittat fragment av italienska krukor i latrinen.
“Vi kan bara gissa varför folk reste mellan Europa och Jerusalems kristna stadsdelar, men det verkar som att de förde oväntade fripassagerare med sig in sina inälvor", säger historikern och antropologen Piers Mitchell från Cambridge University, som har utfört undersökningen.

Parasiter kunde döda barn

Forskarna har totalt analyserat 12 koproliter – fossilerad avföring – som alla var kontaminerade med olika former av rundmaskar och piskmaskar. Parasiterna spriddes under ohygieniska förhållanden, där avföring kom i kontakt med matvaror. En möjlighet är också att man lokalt kan ha använt människoavföring som gödning.
Enligt forskarna kunde smitta med pisk- och rundmask ha allvarliga följder - framförallt för barn. Medan vuxna människor lätt kunde överleva ett mildare angrepp, kunde barn riskera undernäring, missväxt och dysenteri.

Kanske är du intresserad av...