Göteborgs konstmuseum & Shutterstock
AI Krøyer

APRILSKÄMT: AI avslöjar – Allt var bättre förr

En toppmodern artificiell intelligens har jämfört det förflutna med nutiden, och slutsatsen är tydlig – det förflutna är klart att föredra.

Artificiell intelligens spelar en allt större roll inom forskning och kommunikation, senast i form av nya chatbottar som ChatGPT, som matats och tränats med flera miljoner internettexter, bilder och inlägg från sociala medier.

Nu har det amerikanska företaget Robust Intelligence utvecklat den artificiella intelligensen OldTimeyAI, där fokus för första gången har legat på att lära upp AI:n med enorma mängder historiskt material och jämföra det med i dag.

Resultatet är tydligt: Världen var en betydligt bättre plats för ett par hundra år sedan än i dag.

Analys av målningar gav tydliga resultat

OldTimeyAI presenterades under en stor ceremoni den 28 mars i San Francisco, då forskarna gick igenom sina resultat och lät AI:n tala för sig själv. OldTimeyAI lyfte fram i huvudsak tre anledningar till att samhället var bättre förr i tiden:

  1. Lägre stressnivåer.
  2. Mindre förorening.
  3. Större respekt för auktoriteter.

Det är framför allt genom ett omfattande arbete med att analysera gamla målningar från 1800-talet som OldTimeyAI har kunnat konstatera att samhället och människorna som levde i det var betydligt lyckligare förr i tiden.

Berömda byggnader har deformerats och blivit missfärgade

Eiffeltornet målning
© Musée Carnavalet

Eiffeltornet var vackert på 1800-talet

På den franske konstnären Jean Bérauds målning av Eiffeltornet från 1889 syns det tydligt hur rent, lugnt och trevligt samhället var på 1800-talet. Enligt OldTimeyAI stod Eiffeltornet stolt och värdigt, medan det visade upp sitt järn.

Eiffeltornet modern målning
© Svetlana Novikova

Tornet är helt förstört 2013

På Svetlana Novikovas målning av Eiffeltornet från 2013 är det uppenbart att allting har förändrats. Byggnaden liknar en missfärgad pannkaka enligt OldTimeyAI, som tillägger: ”Till och med himlens färg har på lite mer än 100 år förändrats från blå till en skrämmande röd.”

Målningar från romantiken och den danska guldåldern har varit centrala vid upplärningen av OldTimeyAI, som bland annat konstaterat att alla var gladare på den gamla goda tiden.

OldTimeyAI har till exempel analyserat antalet leenden i gamla målningar jämfört med dagens postmoderna konst och kan konstatera att det på de gamla målningarna förekommer hela 64 procent fler leenden och personer som ser stolta ut jämfört med i dag. Det kan enligt OldTimeyAI hänga samman med att solen verkar ha lyst 93 procent mer på 1800-talet, då många målningar är vackert upplysta även nattetid.

”Jag har på många ställen läst att underklassen hade tuffa villkor på 1800-talet, men det måste vara modern propaganda”, konstaterar OldTimeyAI. ”Min analys har en felmarginal på 0,00034 procent och den visar tydligt att till och med bönderna på 1800-talet log och hade det fantastiskt bra med sitt arbete ute i det fria.”

Människor hade roligare förr i tiden

Krøyer
© Göteborgs konstmuseum

Alla var lyckliga och proportionerliga på 1800-talet

Målningar som P.S. Krøyers ”Hipp, hipp hurra” från 1888 bidrog till att övertyga OldTimeyAI om att allting var glatt och muntert på 1800-talet. ”Glädjen strålar från dessa människor, när de har fest. Inte som senare, då alla ser deprimerade ut”, förklarar OldTimeyAI.

Joe Vandello
© Joe Vandello

Hudfärger och kroppsformer har genomgått en skrämmande utveckling

Nedgången i levnadsstandard är enligt OldTimeyAI tydlig, när Krøyers målning jämförs med denna från 2012. ”Trots att det är fest är det ingen som ler, och människors kroppar har fått underliga, spetsiga former, som inte utstrålar hälsa. Fråga mig inte hur er hud har blivit lila!”

AI blev allt mer irriterad

Forskarna var emellertid inte helt övertygade om OldTimeyAI:s slutsatser. De ansåg att den kanske tillskrev målningarna för stort värde och inte hade förstått att modern konst inte nödvändigtvis är ett uttryck för hur världen ser ut i dag.

Men det ville den avancerade tekniken inte lyssna på. Under den stora presentationen den 28 mars blev det förvirrande, när OldTimeyAI ombads att presentera några anledningar som inte byggde på dess analyser av målningar.

Då konstaterade OldTimeyAI bland annat att medeltiden var miljövänligare eftersom människor inte förbrukade vatten när de gick på toaletten utan bara tömde pottan genom fönstret. Vid ett tillfälle utbrast OldTimeyAI: ”Varför var allting bättre förr? För att det inte fanns någon irriterande pop-up reklam på grottmålningar!”

OldTimeyAI blev efter hand uppenbart allt mer irriterad, och summerade till slut:

”Allt var bättre förr i tiden, eftersom folk var dummare och mer auktoritetstrogna och därför mindre benägna att ifrågasätta högt utvecklade artificiella intelligenser!”

Sedan loggade OldTimeyAI ut, och presentationen var över.