10: Thulesällskapet

Sporttidning skulle skaffa anhängare.

Thulesällskapet i München instiftades 1911 av en grupp med intresse för forntysk ockultism. Detta var dock bara ett sätt att dölja en rasistisk ideologi, som på många sätt kan ses som en förelöpare till nazismen. År 1918 köpte gruppen tidningen "Münchener Beobachter" och gjorde den till sporttidning för att nå ut till en större del av befolkningen. En av rörelsens grundare, friherre Rudolf von Sebottendorff, påstod att Adolf Hitler var medlem, men denne ville inte ha något med Thulesällskapet att göra, eftersom han inte gillade det ockulta.

När nazistpartiet växte sig stort försvann Thulesällskapet, men tidningen överlevde som nazistiskt partiorgan under namnet "Völkischer Beobachter".